Kaulavaltimoahtauma huonontaa eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin ennustetta

Tutkimus käsitti 899 aivoinfarkti- tai TIA-potilasta, joilla oli eteisvärinä.

Eteisvärinäpotilaan aivoinfarktin ja TIA:n ennuste on huonompi, jos hänellä on myös kaulavaltimoahtauma. Kaulavaltimoahtauma kaksinkertaistaa aivoinfarktin uusiutumisriskin ja yli kolminkertaistaa riskin kuolla kuukauden kuluessa aivoverenkiertohäiriöstä verrattuna potilaisiin, joilla ei ole ahtautuneita kaulavaltimoita eteisvärinän lisäksi.

Suomalaisessa monikeskustutkimuksessa aivoverenkiertohäiriö uusiutui seuranta-aikana joka viidennellä potilaista, joilla oli eteisvärinän lisäksi kaula­valtimoahtauma. Muista potilaista se uusiutui joka kahdeksannella. Potilaista, joilla oli eteisvärinän lisäksi kaula­valtimoahtauma, kuoli kuukauden sisällä aivoverenkiertohäiriöstä 8 % ja muista potilaista 2 %.

Kaulavaltimoahtauman esiintyminen oli itsenäinen huonomman ennusteen riskitekijä, vaikka nämä potilaat olivat muita vanhempia, heillä oli enemmän muita sydän- ja verisuonisairauksia ja heidän CHA2DS2-VASc-riskipistemääränsä olivat suuremmat.

Tutkimus käsitti 899 aivoinfarkti- tai TIA-potilasta, joilla oli eteisvärinä. 165 potilaalla todettiin eteisvärinän lisäksi yli 50 prosentin kaulavaltimo­ahtauma. Näiden potilaiden seuranta-­aika oli keskimäärin 2,5 vuotta ja muiden potilaiden 3,7 vuotta. Riskejä laskiessaan tutkijat eivät erotelleet sitä, oliko ahtautunut kaulavaltimo samalla vai eri puolella kuin aivoinfarkti.

Tutkijat suosittelevat, että sellaisilta aivoverenkiertohäiriöpotilailta, joilla on eteisvärinä, etsitään myös kaulavaltimoahtaumia.

Lehtola H, Airaksinen KEJ, Hartikainen P ym. Stroke recurrence in patients with atrial fibrillation: concomitant carotid artery stenosis doubles the risk. Eur J Neurol 2017;24:719–25.

Kirjoittaja:

Pertti Saloheimo

neurologian erikoislääkäri

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 24/2017.

Lue lisää jutun aiheesta