Kavereiden puute vaikuttaa nuorten miesten liikuntaan

Yksinäisyys nousi merkittäväksi syyksi vähäiseen vapaa-ajan liikuntaan.

Haluttomuus liikkua yksin on merkittävä syy nuorten, armeijan käyneiden miesten vähäiseen vapaa-ajan liikuntaan, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta.

Kavereiden puute oli syynä vähäiseen liikuntaan neljänneksellä vastaajista, joilla oli vähän psyykkisiä voimavaroja.

– Yksinäisyys vaikuttaa olevan merkittävä syy nuorten miesten vähäiseen liikuntaan, sanoo erikoistutkija Kaija Appelqvist-Schmidlechner THL:n tiedotteessa.

Toisella neljänneksellä syynä oli mielenkiinnon puute. Sen sijaan miehillä, joilla oli hyvät psyykkiset voimavarat, syynä oli usein ajan puute.

Tutkimus on osa Reserviläisten toimintakyky -tutkimusta, ja se toteutettiin kertausharjoitusten yhteydessä vuonna 2015. Siihen osallistui 754 keski-iältään 26-vuotiasta reserviläistä ympäri Suomea. He osallistuivat kuntotesteihin ja täyttivät kyselylomakkeen.

Vapaa-ajan liikunnan yhteys hyvään terveyteen, elämänlaatuun ja mielen hyvinvointiin oli erityisen vahva miehillä, joilla oli muita osallistujia vähemmän psyykkisiä voimavaroja. Mitä enemmän he liikkuivat, sitä paremmin he voivat mieleltään.

Ne miehet, joiden fyysinen kunto oli hyvä, arvioivat tutkimuksessa elämänlaatunsa paremmaksi kuin muut. Etenkin hyvä lihaskunto oli yhteydessä mielen hyvinvointiin.

Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston, Maanpuolustuskorkeakoulun, Sotilaslääketieteen keskuksen, UKK-Instituutin ja THL:n yhteistyönä.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.