Käypä hoito -suositus: Juurihoito kannattaa

Juurihoidolla voidaan pelastaa hammas ja estää bakteerien leviäminen muualle elimistöön. Uuden suosituksen mukaan juurihoidon tekeminen kannattaa ja juurihoidettu hammas kestää useimmiten hyvin.

Juurikanavien puhdistukseen ja täyttöön joudutaan, jos hampaan ydin eli pulpa on vaurioitunut. Toimenpiteessä hampaan juurikanavat puhdistetaan juurikanavaneuloilla ja desinfioidaan, jotta infektio saadaan hoidettua. Puhdistetut juurikanavat täytetään tiivisti juurentäytemateriaalilla. Juurihoitoon kuuluu oleellisena osana myös kestävän kruunuosan rakentaminen.

Suosituksessa korostetaan, että jos juurihoidon tarve todetaan, kannattaa tulehdus hoitaa heti, eikä odottaa, että tulee vaivaa ja poski turpoaa. Juurihoidon tekeminen kannattaa ja hoidon ennuste on hyvä.

Suosituksen mukaan ensisijaisesti tulee aina arvioida, onko hampaan säilyttäminen juurihoidolla mahdollista. Jos hammas voidaan säilyttää, vältytään laajemmilta proteettisilta hoidoilta eli puuttuvien hampaiden ja kudosten korvaamiselta. Aina juurihoito ei kuitenkaan ole mahdollinen, jos esim. hammas on lohjennut pahasti. Silloin implantti tai silta ovat hyviä vaihtoehtoja.

Tavallisin syy juurihoidolle on hampaan reikiintyminen. Hampaan reikiintymisen ehkäisy hyvällä kotihoidolla ja säännöllisillä tarkastuksilla onkin paras keino estää hampaan ytimen tulehtumista.

Oireilevan hampaan kanssa kannattaa hakeutua ajoissa hoitoon sillä "lääkepaikkauksella" voidaan joskus välttyä juurihoidolta.

Hampaan juurihoito Käypä hoito -suosituksen on laatinut Suomen Hammaslääkäriseura Apollonian ja Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin asettama työryhmä.

Uusi Käypä hoito -suositus:
Hampaan juurihoito