Kehysriihi talloi tutkimusta

Hallituksen kehysriihen päätökset merkitsevät sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle vyönkiristystä. Valtion sektoritutkimuslaitoksiin kohdistuvat säästöt osuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, Työterveyslaitokseen, Säteilyturvakeskukseen ja Kelaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan kehys vuodelle 2014 on noin 12,6 miljardia euroa ja vähenee vuoteen 2017 mennessä noin 12,3 miljardiin euroon.

Laitosten tutkimusrahoitusta vähennetään yhteensä 30 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Päätös koskee Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL), Työterveyslaitosta, Säteilyturvakeskusta (STUK) ja Kansaneläkelaitoksen tutkimustoimintaa (KELA).

– On käsittämätöntä, että leikkaukset kohdistuvat vain sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan asiantuntijalaitoksiin, hämmästelee TTL:n pääjohtaja Harri Vainio laitoksen tiedotteessa.

– Päätös on lyhytnäköinen ajatellen niitä haasteita, joita työhyvinvoinnin parantamiseen ja työurien pidentämiseen liittyy, Vainio sanoo.

Myös SAK, STTK ja Akava arvioivat kannanotossaan, että erityisen ankarina muun muassa Työterveyslaitokseen kohdistuvat leikkaukset vaarantavat koko laitoksen toiminnan ja itsenäisyyden.

Pääjohtaja Vainion mukaan näin suurella rahoituksen vähenemisellä on merkittävä vaikutus laitosten toimintaan ja henkilöstön määrään. Myös Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Pekka Puska on ilmaissut huolensa laitoksen tulevaisuudesta Helsingin Sanomissa.

– Leikkauksilla vähennetään sitä toimintaa, jolla Työterveyslaitos edistää suomalaisten työelämään osallistumista ja kestävyysvajeen umpeen kuromista, painottaa pääjohtaja Vainio.

Säästöillä on heijastusvaikutuksia laajemmallekin. Harri Vainio muistuttaa, että budjettirahoituksen radikaali vähentäminen pienentää merkittävästi mahdollisuutta kilpailla tutkimus- ja kehittämisrahoituksesta niin EU:ssa kuin kotimaassakin.

Potilaiden oikeudet hakea hoitoa laajentuvat

Potilasdirektiivi tulee Suomessa voimaan 1.1.2014. Potilasdirektiivin mukaan potilas voi hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan. Potilaalle syntyneet kustannukset korvataan pääsääntöisesti sairaanhoitovakuutuksesta sairaanhoitokorvauksina.

Sairausvakuutuksen korvausten valtion osuuden arvioidaan lisääntyvän tämän vuoksi 2 milj. eurolla v. 2014. Direktiivin toimeenpanoa varten perustetaan Kelan yhteyteen kansallinen yhteyspiste, joka antaa ihmisille tietoa palvelujen hakemisesta.

Valtakunnallista julkista terveydenhoitoa antavan uuden lastensairaalan perustamiskustannuksiin varataan 40 milj. euroa vuosille 2015–2016. Lääkäri- ja lääkintähelikopteritoimintaan esitetään noin 27 milj. euron määrärahaa vuosina 2014–2016.

Ulla Järvi
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.