Keitä influenssa vie tehohoitoon? TAYS selvitti

Influenssan vuoksi TAYS:ssa tehohoitoon joutuneista noin neljäsosalla ei ole mitään diagnosoitua pitkäaikaissairautta.

Influenssa vie vuosittain tehohoitoon keuhkosairaiden lisäksi terveitä. Neljäsosalla tehohoitoon joutuneista ei ole mitään pitkäaikaissairautta. Neljäsosalla on krooninen keuhkosairaus ja viidesosalla sydänsairaus.

Tiedot selviävät TAYS:n infektioyksikössä tehdystä selvityksestä. Siinä käytiin läpi vuosina 2009–2016 influenssan vuoksi tehohoitoon joutuneiden taustatietoja ja ennustetta. Potilaita oli yhteensä 80. Heistä hiukan yli puolet oli miehiä. Potilaat olivat 4–86-vuotiaita. Mediaani-ikä oli 59 vuotta.

Keuhkosairaista erityisesti keuhkoahtaumapotilaat olivat alttiita joutumaan tehohoitoon. Keuhkoahtaumapotilaiden keuhkokapasiteetti on heikompi kuin terveillä ihmisillä. Siksi he tarvitsevat herkemmin erilaisia hengitystukihoitoja.

Selvityksen mukaan myös runsas ylipaino oli monella vaikeuttamassa hengitystä.

Muita pitkäaikaissairauksia tai ongelmia, jotka vaikuttivat influenssan vuoksi tehohoitoon joutumisen taustalla, olivat diabetes, alkoholismi ja psykiatriset taustasairaudet.

Tehohoidon mediaanikesto oli 4,5 vuorokautta (vaihteluväli 0–94 vuorokautta). Potilaista 85 prosenttia sairasti A-influenssaa. Kahdellatoista henkilöllä eli 15 prosentilla influenssatartunta oli hoitoon liittyvä infektio eli potilas oli sairastuessaan ollut osastohoidossa.

Neljäsosa infektion vuoksi tehohoitoon joutuneista menehtyi kolmen kuukauden sisällä. Kuolemantapauksista neljä oli sellaisia, joissa kuoleman katsottiin liittyvän influenssaan ja joissa potilaan eliniän ennuste ilman influenssaa olisi todennäköisesti ollut yli puoli vuotta. Kuusitoista kuoli pitkäaikaissairauksiinsa influenssan heikentäminä. Yhden potilaan kuoleman ei katsottu liittyvän influenssaan.

Teksti: Hertta Vierula

kuva: Fotolia