Kela aloitti paperisten potilasasiakirjojen arkistoinnin

Aineistojen arkistointi Kelassa on palveluntuottajille tämän vuoden ajan maksutonta.

Paperisten asiakirjojen vastaanotto ja arkistointi on alkanut Kelassa. Palvelu koskee ensisijaisesti pieniä toimintansa lopettaneita terveydenhuollon palveluntuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia, jotka eivät ole sopimuksella siirtäneet arkistointivelvoitetta muulle taholle.

Kela pyytää palveluntuottajia ottamaan yhteyttä aineistojen siirrosta ja käytännön järjestelyistä ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen toimintansa.lopettaneet@kela.fi. Ennen aineistojen siirtoa Kelaan, luovuttaja ja Kela tekevät kirjallisen sopimuksen.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kela käynnistivät viime keväänä projektin, jolla varmistettiin että asiakirjat käsitellään, arkistoidaan ja hävitetään säädösten ja ohjeiden mukaan. Lisäksi projektilla haluttiin turvata asiakkaiden ja potilaiden oikeusturva ja tiedonsaantioikeus, kun palveluntuottaja on lopettanut toimintansa. Projektissa rakennettiin toimintamalli muiden kuin sähköisten potilasasiakirjojen vastaanottoon ja arkistointiin Kelassa.

Aineistojen arkistointi on palveluntuottajille maksutonta tämän vuoden ajan. Palveluntuottaja kuitenkin vastaa aineistojen toimittamisesta Kelaan ja siihen liittyvistä kustannuksista.

Kirjoittaja:

Tuomas Keränen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 3.1.2019.