Kelan avokuntoutus­kurssit ammottavat tyhjyyttään

Kelan uusilla avokuntoutuskursseilla on selvästi vähemmän asiakkaita kuin alun perin odotettiin.

Erityisen vähän asiakkaita on tuki- ja liikuntaelinsairaiden Tules-kuntoutuskursseilla ja mielenterveyshäiriöisten Oras ja Nuppu -kuntoutuskursseilla. Ilmiö koskee koko maata.

Kelan osaamiskeskuksen päällikkö Mikko Toivanen ihmettelee tilannetta, koska avokuntoutuskurssit on luotu potilaiden tarpeiden pohjalta.

– Kyllä asiakkaita on selvästi vähemmän kuin alun perin odotettiin. Jonkin verran on eroja siinä, mille palveluntuottajille asiakkaat hakeutuvat. Kursseille ei ole ainakaan aiempaa vaikeampi päästä.

Kelan etuuspäällikkö Tuula Alhgren muistuttaa uusien palveluiden täyttöasteen olevan aina ensimmäisenä vuonna ­alhaisempi.

– Viime vuonna alkaneelle Tules-avokuntoutuskurssille osallistui ensimmäisen neljän kuukauden aikana 86 kuntoutujaa. Kuluvana vuonna tilanne on täysin toinen. Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana kursseille on osallistunut 433 kuntoutujaa.

Mielenterveyshäiriöisten avokuntoutuskurssien osalta on menossa vasta ­ensimmäinen sopimusvuosi, joka osaltaan selittää alhaista täyttöastetta, ­Alhgren jatkaa.

Avokurssit peruuntuvat tai niitä lykätään

Palveluntuottaja Verven apulaisylilääkäri Jari Turunen kertoo, että Oulussa avokuntoutuskurssit eivät täyty tarpeeksi, joten ne peruutetaan tai ne siirtyvät järjestettäväksi hamaan tulevaisuuteen.

Mitä ongelmia tästä aiheutuu?

– Resurssit menevät hukkaan meiltä ja Kelalta. Tämä on haitaksi potilaille, jotka haluavat avokuntoutuskursseille, mutta eivät pääse niille.

Turunen muistuttaa, että avokurssit mahdollistavat kuntoutuksen niille, jotka eivät voi hakeutua perinteiseen laitoksissa tapahtuvaan kuntoutukseen. Avokuntoutus järjestetään aina lähellä kotia ja käyntikerta kestää puolisen päivää.

– Jos et pysty lähtemään viikoksi jonnekin työkuvioiden, koiran hoidon tai lasten takia, nyt annetaan mahdollisuus osallistua kevennettyyn, uudenaikaiseen kuntoutukseen.

– Tämän pitäisi olla tulevaisuutta, mutta on yllättävän vaikeaa, että kuntoutujat löytäisivät tiensä näille kursseille.

Perinteiset Tules- ja mielenterveyskuntoutukset täyttyvät Turusen mukaan normaalisti, joten uusien avokuntoutuskurssien ongelma piilee huonossa tunnettavuudessa.

– Toki nämä ovat uusia palveluita, joten mahtaako lääkärikunta edes tietää, että tällaista toimintaa on?

Toivanen on Turusen kanssa samaa mieltä.

– Jos potilaalla ei ole aiempaa tietoa tai kokemusta kuntoutuskursseista, ­eihän niitä osata kysyä tai ottaa vaihtoehdoksi.

Viesti hukkunut tietotulvaan?

Muun muassa lääkärikunnan tietoisuutta avokuntoutuskursseista on pyritty lisäämään työterveyshuolloissa ja terveydenhuollossa aktiivisella markkinoinnilla.

– Palveluntuottajilla on so­pimuksen mukaan markkinointivastuu, ja he markkinoivatkin vahvasti. Tiedon tulva voi olla kuitenkin valtava, johon meidän viesti on voinut hukkua, ­Alhgren ­sanoo.

Hän on varma, että tehokkaammalla markkinoinnilla kurssit täyttyvät.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 20/2017.