Kelan psykoterapiakilpailutus poiki valituksen markkinaoikeuteen

Moni kokenut psykoterapeutti putosi vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kilpailutuksessa.

Kelan kilpailutus, joka koskee vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapioita Kansaneläkelaitoksen eteläisen vakuutuspiirin alueella, herättää tyytymättömyyttä psykoterapeuttien keskuudessa.

Moni kokenut psykoterapeutti, osa heistä lääkäreitä, on pudonnut pois Kelan listoilta ja asiakkaat joutuvat etsimään kiireesti uudet terapeutit, kun hoitosuhde katkeaa vuodenvaihteessa.

Kela on kilpailuttanut vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajat koko maassa. Uudet sopimukset tulevat voimaan ensi vuoden alusta.

Joukko Suomen lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry:n jäseniä on juuri valittanut kilpailutuksesta markkinaoikeuteen. Yhdistys tukee heitä asiassa.

– Kyse on potilasturvallisuudesta. Esimerkiksi vaikeasti häiriintyneelle lapselle, joka on tullut monta kertaa hylätyksi, terapeutin vaihtuminen on uusi hylkäys, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jaana Tomma.

– Lasten vaativa lääkinnällinen psykoterapiakuntoutus on pitkäaikainen prosessi, jota ei voi keskeyttää, Tomma sanoo.

Potilasaines on vaativaa

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on kokonaan Kelan vastuulla, ja potilasaines on erittäin vaativaa.

– Jos lääkäri on ohjannut vaikeasti hoidettavan lapsen pätevälle kokeneelle psykodynaamisen koulutuksen saaneelle terapeutille, mutta hoito katkaistaan ja tilalle tarjotaan terapeuttia, jonka kokemus ja koulutus eivät sovellu tällaiseen hoitoon, ongelmissa ovat lapsi, terapeutti ja hoitotiimi, Tomma sanoo.

Hän uskoo, että näin käy monen kohdalla.

– Pätevimmät terapeutit on hylätty, ja valinta tehty hinnan perusteella laadusta riippumatta.

Valittajat pitävät hankintalain 108 §:n vastaisena sitä, että kilpailutuksen myötä useat potilaat joutuvat vaihtamaan terapeuttia. Tuossa kohtaa hankintalaki kiinnittää huomiota muun muassa palvelujen laatuun ja jatkuvuuteen, sekä käyttäjien erityistarpeisiin.

Valittajien näkemyksen mukaan hankintamenettelyssä on tapahtunut muitakin virheitä.

Tarjouspyynnön on koettu olleen epäselvä, ja osa palveluntarjoajista on sen takia ilmoittanut koulutuspisteensä virheellisesti. Tämän seurauksena hakijoita olisi kohdeltu epätasa-arvoisesti.

Kela tiedottaa asiakkailleen

Kelan hankintapäällikkö Hannamaija Haiminen ei ota kantaa valituksen sisältöön, koska asia on menossa markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hän kertoo, että Kela ottaa yhteyttä niihin asiakkaisiin, joiden terapeutti vaihtuu.

– Kelasta saa tarvittaessa apua uuden palveluntuottajan etsintään ja tilanteen selvittämiseen.

Psykoterapian osalta myös suorahankinta on mahdollista, jos aikaisempi palveluntuottaja ei tule valituksi seuraavalle sopimuskaudelle. Tämä arvioidaan asiakaskohtaisesti.

– Vaikka hinnan ja laadun painoarvot ovat 80 prosenttia ja 20 prosenttia, se ei tarkoita sitä, että palvelun laatua painotettaisiin vain 20 prosentin verran. Vähimmäislaatuvaatimukset ovat jo valmiiksi korkeat, ja vain ne täyttämällä voi ylipäätään osallistua kilpailuun, Haiminen vakuuttaa.

kirjoittaja: Anne Seppänen

kuva: Fotolia

Julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkossa.