Kelan sairaanhoitokortti toimii ulkomailla

Eurooppalainen sairaanhoitokortti on Kelan myöntämä ilmainen kortti, jolla saa sairaanhoitoa EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä.

Ulkomailla sairastuminen on stressaava tilanne. Monilta löytyy tämän varalle matkavakuutus, mutta kaikki eivät tiedä, että Kela myöntää tietyin edellytyksin myös Eurooppalaisen sairaanhoitokortin (European Health Insurance Card, EHIC).

Kelan kehittämispäällikön Marika Lahtivirta huomauttaa, että kortti pitää tilata itse. Viime vuoden lopulla vähän yli miljoonalla suomalaisella oli kortti.

– Sairaanhoitokortin saa tilattua ilmaiseksi Kelasta ja se toimii EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Sen nojalla saa lääketieteellisesti välttämätöntä hoitoa Suomen kustannuksella niin lomamatkalla olevat kuin ulkomaille muuttaneetkin, hän sanoo.

Lahtivirta muistuttaa, että Kelaan tulisi ilmoittaa ulkomaille muutosta ja tilapäisestä, enintään vuoden kestävästä, ulkomailla oleskelusta. Kelan myöntämään korttiin ovat oikeutettuja kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ja ne, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, kuten ulkomailla asuvat eläkeläiset.

Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saa sairaanhoitoa, jos sairastuu äkillisesti tai joutuu tapaturmaan. Tämän lisäksi kortti kattaa myös pitkäaikaissairauksien vaatimat kontrollit sekä raskauteen ja synnytykseen liittyvät hoidot.

Kortilla tulisi saada hoitoa samaan hintaan kuin maassa asuvien henkilöiden. Hoidon hinta määräytyy oleskelumaan kansallisen järjestelmän mukaisesti.

– Maan terveydenhuoltojärjestelmästä kannattaa ottaa selvää ennen ulkomaille lähtöä. Siitä nimittäin riippuu, onko hoito kokonaan ilmainen, joutuuko maksamaan omavastuuosuuden vai pitääkö hoidosta maksaa täysi hinta. Esimerkiksi Ranskassa on tietyissä tilanteissa korkea omavastuu.

Lahtivirta huomauttaa, että Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa ja sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa. Tietoa eri maiden käytännöistä löytyy EU:n ja Kelan sivuilta. Sen lisäksi jokaisella maalla pitäisi olla nykyään kansallinen yhteyspiste, jonne soittamalla saa tietoa maan käytännöistä. Suomen yhteyspiste toimii Kelan yhteydessä

– Jos hoidon antaja ei hyväksy eurooppalaista sairaanhoitokorttia, potilas maksaa sairaanhoidon kustannukset itse. Tällöin kyse on yleensä palveluntuottajasta, joka ei kuulu kyseisen maan lakisääteiseen sairausvakuutusjärjestelmään. Kustannuksista voit kuitenkin jälkikäteen hakea sairaanhoitokorvausta Kelasta.

Suomalaisessa sairaanhoitokortissa lukee vain suomea tai ruotsia, riippuen henkilön äidinkielestä. EU-lainsäädännön mukaan jokaisen jäsenmaan kortin pitää olla omistajansa kotikielellä kirjoitettu. Ulkomailla korttia pystytään kuitenkin tulkitsemaan, sillä kortin etupuoli on kaikissa maissa samanlainen. Kortin kääntöpuolen ulkoasu vaihtelee maittain. Eri maiden korttien ulkoasua pääsee katsomaan EU:n nettisivuilta.

Lähde:
Kela

Lisätietoa Kelasta:
Takaisin perintä
Näin haet oikeutta Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla oleskelun ajaksi
Näin tilaat kortin

Kirjoittaja:
Johanna Nykopp
toimittaja