Keliakia lisää hoidettunakin hiukan kuoleman vaaraa

Keliakiapotilaiden kuolemanvaara oli 26 prosenttia suurempi kuin sisarusten.

Keliakiaan on tiedetty liittyvän pieni kuolleisuuden lisääntyminen, jonka syy on toistaiseksi epäselvä. Se voi johtua tautiin liittyvästä lievästä kroonisesta tulehduksesta. Koska keliakia tunnistetaan nykyisin aikaisempaa varhemmin ja gluteenittoman ruoka­valion avulla suoliston pintanukka normaalistuu nopeasti, voisi ajatella, että lisääntynyttä kuoleman vaaraa ei enää olisi – mutta onpa kuitenkin.

Ruotsalaistutkijat selvittivät asiaa yli 49 000 potilaan kohortissa, johon koottiin kaikki ohutsuolibiopsian perusteella diagnosoidut keliakiapotilaat vuosilta 1969–2017. Tutkitut olivat diagnosointihetkellä keskimäärin 32-vuotiaita ja heistä 62,4 prosenttia oli naisia. Jokaiselle tutkitulle valittiin viisi kaltaistettua verrokkia. Toisessa analyysissä kohortin potilaita verrattiin heidän sisaruksiinsa.

Keliakiapotilaiden seurannan mediaani oli 12,5 vuotta ja potilaista 6 596 kuoli. Keliakiapotilaiden kuolleisuus oli hiukan suurempi kuin verrokkien. Hienoinen kuolleisuuden lisääntyminen nähtiin kaikissa ikäryhmissä, ja suurin se oli ikäryhmässä, jossa keliakia oli diagno­soitu 18–39 vuoden iässä. Nuorempana diagnosoiduilla sairauden fenotyyppi on ehkä vakavampi.

Vertaamalla keliakiapotilaita sisaruksiin voitiin hallita geenien ja kasvu­ympäristön vaikutuksia kuolleisuuteen. Keliakiapotilaiden kuolemanvaara oli 26 prosenttia suurempi kuin sisarusten.

Tutkimus ei onnistunut tuottamaan tietoa tai uusia hypoteeseja keliakiaan liittyvän kuolemanvaaran syystä tai mekanismista.

Lebwohl B, Green P, Söderling J ym. Association between celiac disease and mortality risk in a Swedish population. JAMA 2020;323:1277–85.

Teksti: Helena Liira

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 21/2020.