Kenelle suojavarusteet ovat tarpeen?

HUS:n ohjeet suojavarusteiden käytöstä muuttuivat muutama viikko sitten.

Millaista ohjeistusta suojavarusteista käytetään silloin, kun on kysymys ­muista kuin COVID-19-potilaista, infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila HUS:sta?

– Sairaanhoitopiireillä on omat, kansallista ohjeistusta tarkemmat ja yksityiskohtaisemmat ohjeet suojavarusteiden käytöstä potilaiden ja henkilökunnan suojaamiseksi COVID-19-tartunnalta.

HUS:n ohjeet muuttuivat muutama viikko sitten. Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan kirurgisen nenä- ja suu­suojauksen käyttöä on laajennettu infektioherkkien ja suuren riskin potilaiden hoidossa. Tällaisia ovat esimerkiksi syöpä- ja elinsiirtopotilaat.

Miksi ohjeistusta on kiristetty?

– Siihen ei varsinaisesti ollut epidemiologista painetta. On hyvin vähän ­tapauksia, joissa potilaat olisivat saaneet tartunnan henkilökunnalta. Uusien kansainvälistenkin suositusten valossa, ja kun suojaimista ei enää ole suoranaista pulaa, suojavarusteiden käyttöä on voitu laajentaa.

Onko suojainsuosituksissa eroja eri erikoisaloilla?

– Esimerkiksi korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla on oma ohjeistuksensa. Tästä on käyty keskustelua. Tartunnan riski potilaasta voi olla suurempi, kun ollaan tekemisissä suun ja nielun alueen ­kanssa.

Henkilökunnan töissä saamissa tartunnoissa, joita on onneksi ollut vähän, tartunnan lähde on yleensä ollut toinen työntekijä.

Tietyissä tilanteissa potilaita myös testataan etukäteen.

Entä jos lääkäri tai muu henkilö­kuntaan kuuluva kuuluu itse ­riskiryhmään?

– Meillä ei ole ollut erityistä tarvetta tehdä mitään universaalia sääntöä suojavarusteiden käytöstä kaikissa tilanteissa. Henkilökunnalla on ­mahdollisuus käyttää suojavarusteita halutessaan.

Hertta Vierula

Kuva Adobe/AOP

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 22/2020.