Keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaidot eivät muutu vaihdevuosissa

Parempi toiminnanohjaus oli yhteydessä nopeampaan kävelynopeuteen vaihdevuosien myöhäisessä vaiheessa.

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa havaittiin, että vastoin joitain aiempia tutkimustuloksia keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaidot säilyivät muuttumattomana vaihdevuosien aikana (Tirkkonen A ym. Menopause 20.12.2021).

– Tuloksemme osoittivat, että tiedonkäsittelytaidot pysyivät ennallaan tai jopa hiukan paranivat vaihdevuosien aikana. Tulokset siis vahvistavat niitä aiempia tutkimuslöydöksiä, joiden mukaan vaihdevuodet eivät vaikuta keski-ikäisten naisten tiedonkäsittelytaitoihin, kertoo väitöskirjatutkija Anna Tirkkonen Jyväskylän yliopistosta tiedotteessa.

Parempi toiminnanohjaus oli yhteydessä nopeampaan kävelynopeuteen vaihdevuosien myöhäisessä vaiheessa, mutta yhteys riippui toiminnanohjauksen osa-alueesta ja kävelytehtävästä.

Tirkkosen mukaan vaihdevuosien aikaiset tiedonkäsittelytaidot eivät kuitenkaan olleet yhteydessä vaihdevuosien jälkeiseen kävelynopeuteen eikä vaihdevuosien aikainen kävelynopeus ollut yhteydessä vaihdevuosien jälkeisiin tiedonkäsittelytaitoihin.

Jyväskylän seudulla asuvat naiset tutkimuksessa

Tiedonkäsittelytaitojen ja kävelynopeuden välisiä yhteyksiä keski-ikäisillä henkilöillä ei juurikaan ole tutkittu, vaan aiemmat tutkimukset on toteutettu pääasiassa ikääntyvillä henkilöillä.

Tirkkosen mukaan oli mielenkiintoista huomata, että toiminnanohjauksen ja kävelynopeuden välillä saattaa olla yhteys jo keski-iässä eikä vasta iäkkäämpänä.

– Toisaalta aiemmat iäkkäiden henkilöiden keskuudessa toteutetut tutkimukset ovat osoittaneet, että hidastunut kävelynopeus ennustaa heikentyneitä tiedonkäsittelytaitoja ja heikentyneet tiedonkäsittelytaidot ennustavat hidastunutta kävelynopeutta myöhemmässä vanhuudessa. Tällaisia pitkittäisyhteyksiä tiedonkäsittelytaitojen ja kävelynopeuden välillä emme löytäneet keski-ikäisten naisten keskuudesta, hän kertoo.

Tutkimuksessa käytettiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa toteutetun Estrogeeni, vaihdevuodet ja toimintakyky -tutkimuksen seuranta-aineistoa. Tähän osatutkimukseen osallistui 342 Jyväskylässä tai naapurikunnissa asuvaa 47–55-vuotiasta naista.

Tutkittavien tiedonkäsittelytaidot ja kävely mitattiin tutkimuksen alussa. Tämän jälkeen heidän hormonitasojaan ja kuukautiskiertojaan seurattiin säännöllisesti, kunnes he olivat ylittäneet vaihdevuodet. Tutkittavat osallistuivat seurantamittauksiin, jossa tiedonkäsittelytaidot ja kävelynopeus mitattiin uudelleen. Seurantamittauksiin osallistui 195 naista.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.