Keskittämisasetus ei vielä toteudu kaikkialla

Valvira on käynnistänyt selvityksiä erityisesti Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireissä.

Erikoissairaanhoidon keskittäminen ei ole edennyt kaikkialla asetuksen vaatimalla tavalla. Valvira kertoo käynnistäneensä selvityksiä erityisesti Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueiden sairaanhoitopiireissä.

Lisäksi valvontaviranomaiset selvittävät joidenkin toimenpiteiden keskittämisen tilannetta Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla.

Aluehallintovirastoissa on puolestaan valvonnassaan päivystystoimintaa koskevia asioita.

Keskittämis- ja päivystysasetukset tulivat voimaan vuoden 2018 alussa. Viimeinen siirtymäaika päättyi heinäkuussa 2018.

Valvira ja aluehallintovirastot valvovat asetusten toteutumista. Niiden arvion mukaan esimerkiksi valtakunnallisen ja alueellisten kokonaisuuksien suunnittelu ja yhteensovittaminen on jo hyvällä mallilla, samoin erikoissairaanhoidon keskittäminen vaadituilta osin vain joihinkin yliopistosairaaloihin.

Koordinaatioryhmä seuraa toimenpanoa

Sairaanhoitopiireillä on velvollisuus raportoida keskittämis- ja päivystysasetusten toimeenpanon tilanteesta kansalliselle koordinaatioryhmälle, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa.

Koordinaatioryhmä arvioi sairaanhoitopiirien antamia selvityksiä ja käynnistää tarvittaessa neuvotteluja ja toimenpiteitä. Aluehallintovirastoilla ja Valviralla on koordinaatioryhmässä edustajansa, ja valvontaviranomaiset voivat käynnistää tarvittaessa toimivallassaan olevia lisätoimenpiteitä.

Kirjoittaja
Minna Pihlava
toimittaja

Kuva
Fotolia

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 8.8.2019.