Keskosen ja vanhempien läheisyyttä tuettava sairaalahoidon aikana

Väitöstutkimuksessa todetaan, että nykyisiä hoitokäytäntöjä pitäisi kehittää vanhempien osallisuutta tulevaan suuntaan.

LL Simo Raiskilan väitöstutkimuksessa todetaan, että vastasyntyneiden teho-osaston hoitokäytäntöjä voidaan muokata läheisyyttä ja vanhempien osallisuutta tukevaan suuntaan vaarantamatta keskosen kasvua ja pidentämättä sairaalahoitoaikaa.

Läheisyyttä voidaan lisätä esimerkiksi perhehuoneiden avulla.

Eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa osoitettiin eroja vanhempien läsnäolossa ja kenguruhoidon määrässä. Eroja vanhempien osallistumismahdollisuuksissa havaittiin niin eri maiden välillä kuin myös saman maan sisällä eri yksiköiden välillä. Selkeimmin eroja selittävä tekijä oli vanhempien mahdollisuus yöpyä osastolla.

Väittelijä kehitti uusia mittareita

Raiskila kehitti tutkimuksessaan uusia mittareita, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi selvitettäessä vanhemman ja lapsen välisen läheisyyden fysiologisia vaikutuksia ja vaikutuksia pitkäaikaiskehitykseen. Mittareiden avulla voidaan myös tukea perhekeskeisten hoitokäytäntöjen käyttöönottoa. Mittareina käytettiin esimerkiksi läheisyyspäiväkirjaa ja tekstiviestikyselyä.

Raiskilan mukaan mittarit osoittautuivat helppokäyttöisiksi, eivätkä kuormittaneet liikaa vanhempia tai hoitohenkilökuntaa.

Läheisyyden tukeminen on tärkeää, sillä varhainen vuorovaikutus ja läheisyys vanhempien kanssa ovat tärkeä perusta vastasyntyneen kehitykselle. Erityisen tärkeää se on keskosille, joiden aivojen nopean kehityksen vaihe tapahtuu kohdun sijaan sairaalaympäristössä.

Raiskila toteaa, että vanhemman ja lapsen välistä fyysistä läheisyyttä ja vanhempien läsnäoloa on kaikin keinoin tuettava keskosten sairaalahoidossa. Vanhempien läsnäolon mahdollistaminen pitäisi ottaa huomioon jo sairaalasuunnittelussa.

LL Simo Raiskilan väitöskirja tarkastetaan Turun yliopistossa 17.8.2018.

kirjoittaja:
Hertta Vierula
toimittaja

kuva: Pixmac

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.