Keskosena syntyminen heijastuu aivojen rakenteisiin aikuisiällä

Keskoset ovat alttiita aivojen verenvuodoille ja hapenpuutteelle.

Pikkukeskosina syntyneiden aikuis­iällä ilmeneviä aivojen radiologisia poikkeavuuksia selvitettiin suomalaistutkimuksessa. Pään magneettikuvauksessa ilmeni enemmän rakennepoikkeavuuksia ja variaatioita, ja aivojen kokonais­volyymi oli pienempi ennen­aikaisesti syntyneillä.

Tutkimukseen osallistui 78 hyvin pienipainoisena syntynyttä (< 1 500 g) aikuista keskimäärin 29 vuoden iässä. CP-vamma ja merkittävä sensori­motorinen vamma olivat poissulkukriteerejä. Verrokkiryhmänä toimivat ennen­aikaisesti syntyneiden sisarukset (n = 72, samaa sukupuolta, ikäero alle 10 v). Neuroradiologi lausui pään magneettitutkimukset sokkoutetusti.

Yhteensä rakennepoikkeavuuksia oli 37 %:lla pienipainoisena syntyneistä ja 13 %:lla verrokeista. Yleisin poikkeavuus oli periventrikulaarinen leukomalasia, joka todettiin 15 %:lla keskosena syntyneistä ja 3 %:lla sisaruksista.

Keskosryhmässä aivojen absoluuttinen kokonaisvolyymi oli pienempi (–0,4 SD). Kun analyyseissä huomioitiin estimoitu intrakraniaalinen tilavuus, keskosena syntyneillä aivojen harmaa aine (–0,2 SD), talamus (–0,6 SD), nucleus caudatus (–0,4 SD), oikea hippokampus (–0,4 SD) ja vasen ­pallidum (–0,3 SD) olivat pienemmät ja aivokammiot laajemmat (1,5 SD). Aivojen valkeassa aineessa ei todettu eroa (–0,04 SD, 95 %:n LV –0,13–0,09).

Sisaruksilla perimä on ainakin osittain sama. On siis todennäköistä, että pikkukeskosina syntyneillä todettujen muutosten taustalla on jokin muu syy kuin geenitekijät.

Suomessa alle 1 500 g painavia eli hyvin pienipainoisia on vuosittain ­vajaan prosentin verran syntyneistä; vuonna 2020 heitä syntyi 351. Keskoset ovat alttiita aivojen verenvuodoille ja hapenpuutteelle, mikä voi vaurioittaa herkkiä rakenteita ja heijastua myöhempään terveyteen ja toimintakykyyn.

Kuula J, Martola J, Hakkarainen A ym. Brain volumes and abnormalities in adults born preterm at very low birth weight. J Pediatr, verkossa ensin 14.3.2022. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.03.009

Nina Kaseva

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.