Keskosina syntyneiden kuolleisuus nuorina muita samanikäisiä suurempaa

Myös aikuisina heidän kuolleisuutensa on suurempi kuin muilla samanikäisillä.

Keskosina syntyneillä nuorilla ja varhaiskeski-ikäisillä aikuisilla on muita samanikäisiä suurempi kokonaiskuolleisuus. Näin toteaa yhteispohjoismainen tutkimus, jonka Suomen osuudesta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tutkijat selvittivät myös kuolleisuuden syitä erityisesti kroonisten, ei-tarttuvien tautien osalta. Keskosina syntyneillä todettiin noin kaksinkertainen kuolleisuus sepelvaltimotautiin, diabetekseen ja kroonisiin keuhkosairauksiin täysiaikaisina syntyneisiin verrattuna.

Tämä on kansainvälisesti suurin aiheesta julkaistu tutkimus. Tutkijat tutkivat yli kuuden miljoonan ihmisen rekisteritietoja Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Tutkijat yhdistivät kunkin maan syntyneiden lasten rekisterin tiedot kuolemansyyrekisterin tietoihin ja selvittivät kuolleisuutta 15 vuoden iästä noin 50 vuoden ikään. Syntyneiden lasten rekisterin tiedot on koottu Norjassa vuodesta 1967, Ruotsissa ja Tanskassa 1970-luvulta ja Suomessa vuodesta 1987 lähtien.

Kroonisten tautien riski merkittävästi pienemmäksi terveillä elämäntavoilla

Tutkittavista keskosina, ennen raskausviikkoa 37, oli syntynyt runsaat viisi prosenttia. Noin 1,5 prosenttia oli syntynyt ennen raskausviikkoa 34. Keskosten kuolleisuutta verrattiin raskausviikkojen 39 ja 42 välillä syntyneiden kuolleisuuteen.

Nuoruus- ja aikuisiän kokonaiskuolleisuus oli sitä suurempaa mitä pienemmistä keskosista oli kyse. Ennen raskausviikkoa 34 syntyneillä kokonaiskuolleisuus oli noin 1,4-kertainen ja raskausviikkojen 34 ja 37 välillä syntyneillä 1,2-kertainen verrattuna muihin.

Kokonaiskuolleisuus oli lievästi suurentunut, noin 1,1-kertainen, myös raskausviikoilla 37 ja 38 syntyneillä.

Tulokset olivat havaittavissa niin miehillä kuin naisilla. Ne olivat myös yhteneviä neljässä tutkimukseen osallistuneessa Pohjoismaassa.

– Keskosina syntyneiden ei tarvitse huolestua tutkimuksen tuloksista, toteaa Suomen päätutkija, professori Eero Kajantie tiedotteessa.

Hänen mukaansa vauraissa Pohjoismaissa kuolleisuus tutkitussa ikäryhmässä eli 15 ja 50 vuoden välillä on pientä: seurannan aikana kuoli 0,8 prosenttia tutkimusväestöstä. Vaikka keskosina syntyneiden kuolleisuus on muita suurempaa, se on silti varsin vähäistä.

Kroonisten tautien riskiä voi pienentää merkittävästi terveellisillä elämäntavoilla. Kajantien mukaan tutkimus kertookin enemmän yleisellä tasolla keskosuuden pitkäaikaisvaikutuksista ja siitä, että tutkijoiden kannattaa seurata keskosena syntyneiden terveyttä aikuisikään asti.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.