Kestävyysliikunta vaikuttaa suotuisasti suolistomikrobiston koostumukseen

Kuuden viikon liikuntaharjoittelun jälkeen koehenkilöiden suoliston tulehduksenaiheuttajamikrobit, proteobakteerit, vähenivät ja tehokkaaseen aineenvaihduntaan liitetyt mikrobit, akkermansiabakteerit, lisääntyivät.

Vaikka paino ei merkittävästi koehenkilöillä pudonnutkaan kuuden viikon liikuntaharjoittelun jälkeen, liikunnalla oli useita positiivisia vaikutuksia osallistujien terveyteen. Näin kertoo akatemiatutkija Satu Pekkala Jyväskylän yliopistosta.

– Tutkimuksessa nähtiin, että harjoittelulla oli sydämen ja verisuonten hyvinvointia parantavia vaikutuksia. Kolesterolin ja fosfolipidien määrä laski VLDL-kolesterolissa, kertoo Pekkala.

Liikunnan vaikutuksesta myös tulehdusta lisäävän Vascular adhesion protein-1:n aktiivisuus väheni toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Lisäksi tutkittavien vyötärön ympärysrasva väheni.

Lisätutkimuksia tarvitaan

Myös muutamat poikkileikkaustutkimukset ovat osoittaneet nyt julkaistun tutkimuksen lisäksi, että Akkermansia-sukuun kuuluvia mikrobeja on enemmän fyysisesti aktiivisilla kuin vähemmän fyysisesti aktiivisilla ihmisillä.

– Paljon uusia tutkimuksia kuitenkin tarvitaan, että voitaisiin osoittaa Akkermansian olevan vastuussa osasta liikunnan terveysvaikutuksia, Pekkala muistuttaa.

Mikrobiston koostumuksen lisäksi tutkimuksessa selvitettiin muutoksia mikrobien geenistössä.

– Itse geeneissä ei nähty juurikaan muutoksia, mikä oli ehkä odotettavissakin, koska ravitsemusta ei muutettu, Pekkala toteaa. Pidemmässä interventiossa olisimme ehkä nähneet mittavampia aineenvaihdunnan muutoksia.

Tutkimusryhmä teetti ylipainoisille naisille liikuntaintervention, jonka yhteensä 17 naista suoritti loppuun. Aiemmin liikuntaa harrastamattomat naiset polkivat sykeohjatusti kolme kertaa viikossa kuntopyörää kuuden viikon ajan. Tutkimuksen aikana muita elämäntapoja, kuten ravitsemusta ei muutettu, jotta nähtäisiin puhtaasti liikunnan vaikutus.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivulla 15.10.2018.