Keuhkoahtaumataudin pahenemisvaihe lisää kardiovaskulaarikuoleman vaaraa

Mitä useampi sairaalahoitoon johtava pahenemisvaihe, sitä suurempi kuoleman riski.

Keuhkoahtaumataudin pahene­misvaihe on aina vaarallinen tilanne, ja kuolleisuus sairaala­hoidossa ja sairaalahoidon jälkeen on suuri. Nyt saatiin uutta tietoa, miksi.

Taiwanilaiset tutkijat selvittivät paikallisen sairaanhoitovakuutuksen datan avulla kardiovaskulaarikuollei­suutta keuhkoahtaumapotilaiden ­sairaalahoitoon johtavan pahenemis­vaiheen jälkeen. Vuoden kuluessa sairaala­hoidosta ensimmäisen sydän­infarktin saaneita oli 4 356, iskeemisen aivo­tapahtuman saaneita 6 655 ja aivo­verenvuodon saaneita 1 727. Heidän kuolleisuuttaan 90 päivän kohdalla verrattiin potilaisiin, joilla ei ollut ­keuhkoahtaumatautia.

Keuhkoahtauman sairaalahoitoon johtava pahenemisvaihe oli itsenäinen riskitekijä kaikille kardiovaskulaari­kuolleisuuteen liittyville tapahtumille. Sydäninfarkti lisäsi kuoleman riskiä 90 päivän kuluessa 33 %, iskeeminen aivotapahtuma 46 % ja aivoverenvuoto 19 %; kokonaiskuolleisuus oli vastaavasti 23 %, 29 % ja 19 % suurempi. Toistuvasti sairaalahoitoon joutuneilla keuhkoahtaumapotilailla sekä koko­nais- että kardiovaskulaarikuolleisuus oli suurempi.

Sairaalahoitoon johtava pahenemis­vaihe on merkittävä riskitekijä kuolemaan johtavalle kardiovaskulaari­tapahtumalle joko sairaalahoidon aikana tai sen jälkeen. Mitä useampi sairaalahoitoon johtava pahenemisvaihe, sitä suurempi kuoleman riski. Tästä syystä pahenemisvaiheiden estäminen kaikin keinoin on edelleen keuhkoahtauma­taudin hoidon päätavoite.

Wang M ym. Mortality of cardiovascular events in patients with COPD and preceding hospitalization for acute exacerbation. Chest 2020;158:973–85.

Heikki Ekroos

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 43-44/2020.