Kevytlimu ei pienennä vyötärönympärystä

Toisin sanoen kevytlimut eivät laihduta, vaan päinvastoin saattavat lihottaa sekä lisäävät riskiä rasvan kertymiseen ylävatsalle.

Keinotekoisilla makeutusaineilla makeutettuja ruokia ja juomia on saatavilla yhä enemmän, mutta makeutusaineiden ei ole kuitenkaan osoitettu auttavan painonhallinnassa. Pikemminkin päinvastaista tietoa alkaa kertyä havainnoivista tutkimuksista, sillä makeutusaineiden ja dieettijuomien on niissä todettu lisäävän ylipainon ja lihavuuden, kohonneen verenpaineen, diabeteksen ja metabolisen oireyhtymän vaaraa.

Teksasilaisessa yli 65-vuotiaita koskevassa kohorttitutkimuksessa tutkittavilta kysyttiin lähtötilanteessa, miten paljon he käyttävät virvoitusjuomia ja miten suuri osa näistä oli keinomakeutettuja. Tieto saatiin 384 tutkittavalta. Lähtötilanteessa dieettijuomia käyttävät olivat paremmin koulutettuja ja useammin ylipainoisia kuin verrokit. Tulosmuuttujana seurattiin tutkittavien vyötärönympärystä ja pituus-painosuhdetta.

Yhdeksän vuoden seurannassa keinotekoisesti makeutettuja juomia käyttävien vyötärönympärys kasvoi keskimäärin 2,11 cm, kun muilla kasvua oli 0,77 cm. Myös annos-vastesuhde oli selvä: päivittäin dieettijuomia käyttävien vyötärönympärys laajeni keskimäärin 3,04 cm. Dieettijuomia käyttävien, jo entuudestaan lihavampien ryhmässä pituus-painosuhde edelleen hieman kasvoi, joskaan ei tilastollisesti ­merkitsevästi, kun taas muilla pituus-painosuhde pieneni seurannassa hiukan.

Toisin sanoen kevytlimut eivät laihduta, vaan päinvastoin saattavat lihottaa sekä lisäävät riskiä rasvan kertymiseen ylävatsalle. Vyötärönympärys kuvastaa viskeraalirasvan määrää, joka puolestaan ennustaa hyvin sairastavuutta valtimosairauksiin. Tutkimuksessa havaittu vyötärönympäryksen kasvu merkitsee huomattavaa sairastumisen vaaran lisäystä etenkin, kun tutkittavat olivat yli 65-vuotiaita.

Tutkimus ei tuottanut uusia hypoteeseja mekanismista, joilla makeutusaineet voisivat vaikuttaa haitallisesti. Aikaisemmin niiden on epäilty lisäävän näläntunnetta, ruoka­halua ja ruoankulutusta ja hidastavan metaboliaa. Aspartaamilla on epäilty olevan jopa hypotalamuksessa neurotoksisia vaikutuksia, jotka voisivat aiheuttaa leptiiniresistenssiä ja ylipainoa. Asiassa riittää edelleen tutkittavaa, mutta viisainta on jo välttää makeutusaineita.

Lähde:
Fowler S, Williams K, Hazuda H. Diet soda intake is associated with long-term increases in waist circumference in a biethnic cohort of older adults: the San Antonio longitudinal study of ageing. J Am Ger Soc 2015;63:708–15.

Kirjoittanut:
Helena Liira
LT, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehdessä 20/15.