Kiertäjäkalvosimen kirurgian hyöty vähäinen

Suomalaiset kirurgit ovat olleet mukana arvioimassa olkapään kipukirurgian hyötyjä ja haittoja tuoreessa Cochrane-katsauksessa.

Analyysi osoitti, että olkanivelen ­dekompressiokirurgialla saavutettiin vain pieni tai olematon hyötyvaikutus (3–5 %) kipuun, liikelaajuuteen ja elämänlaatuun. Laadukas fysioterapia, aika ja kipulääkitys ajavat saman asian kuin kallis kirurgia.

Olkapään trauma- tai rasitusperäinen kipu johtuu usein kiertäjäkalvosimen jännerepeämistä, limapussin tulehduksesta tai jänteen rappeumasta. Kipua pyritään poistamaan ja liikelaajuutta ja voimaa parantamaan tekemällä lisätilaa jänteelle (akromioplastia), poistamalla kivulias limapussi ja ompelemalla revennyt jänne.

Olkakirurgit analysoivat huolellisesti ­8 satunnaistettua tutkimusta (1 062 potilasta), joissa verrattiin olkanivelen dekompressiokirurgiaa lumeleikkaukseen (vain tähystys; 2 tutkimusta) tai ei-kirurgiseen hoitoon. Analyysiin ei otettu mukaan täysin revenneen kiertäjäkalvosimen korjausleikkauksia käsittäviä tutkimuksia. Tutkimusten seuranta-aika oli 12–13 vuotta.

Suomessakin olkapään kipukirurgia on vähentynyt melkoisesti viime vuosina, osin kotimaisten satunnaistettujen tutkimusten tulosten vuoksi.

Lähde: https://www.cochrane.org/CD005619/MUSKEL_surgery-rotator-cuff-disease

Kirjoittaja

Hannu Paajanen

Kuva

Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 4/2020.