Klamydia voi johtaa miehen hedelmättömyyteen

Australialaistutkimuksen mukaan infektioilla saattaa olla merkittävä osuus miehen hedelmättömyyden synnyssä.

Klamydiainfektioita esiintyy miehillä samaan tahtiin kuin naisilla. Australialaistutkimuksen mukaan niillä saattaa olla merkittävä osuus miehen hedelmättömyyden synnyssä.

Kivesten siittiötuotannon puuttumisen vuoksi hoitoon hakeutuneilta miehiltä selvitettiin kivesinfektioita. Aineistona oli 95 miehen hedelmällisyystutkimusta varten fiksoidut kivesnäytteet sekä 18 miehen tuorebiopsiat, jotka oli otettu munasoluun tehtävää siittiön mikroinjektiota varten. Kaikista näytteistä testattiin klamydiaspesifinen DNA ja proteiini.

Klamydian soluseinämän ulko­membraaniproteiini löytyi 45 prosentista fiksoiduista näytteistä. Klamydia­peräisen DNA:n ja jakautumismarkkeri TC0500-proteiinin löytyminen varmisti havainnon oikeaksi. Chlamydia trachomatiksen DNA löytyi kolmen miehen tuore­biopsiasta ja klamydiaspesifisiä vasta-aineita 13 seeruminäytteestä. Yhdelläkään ei ollut virtsaputkentulehduksen oireita eikä sairastettua klamydiainfektiota esitiedoissa.

Tulokset osoittavat odottamattoman paljon klamydiainfektioita kahdessa hedelmättömässä miesaineistossa. Kausa­liteettia ei tutkijoiden mukaan voida varmentaa, mutta havainnot vaikuttavat miesten infertiliteetin etiologian tutkimukseen. Hiirimallissa on jo osoitettu klamydiainfektion vaurioittavan kives­kudosta ja heikentävän siittiöiden tuotantoa, liikkuvuutta ja morfologiaa.

Lähde: Bryan ER, McLachlan RI, Rombauts L ym. Detection of chlamydia infection within human testicular biopsies. Hum Reproduct 2019;34:1891–8.

Kirjoittaja
Ossi Lindell

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 45/2019.