Kolesterolilääkkeet vähensivät aivohalvauksen riskiä iäkkäillä

Tutkijoiden mukaan lipidilääkkeiden käyttö saattaisi olla hyödyksi AVH-häiriöiden estämiseen iäkkäillä, jos tulokset toistuvat jatkotutkimuksissa.

Kolesterolia alentavien lääkkeiden käyttö oli yhteydessä kolmannesta pienempään aivohalvausriskiin iäkkäillä. Havainto käy ilmi BMJ:ssä julkaistusta, ranskalaiskohorttiin pohjautuvasta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa tarkasteltiin statiinien tai fibraattien käytön yhteyttä AVH-häiriöihin tai sepelvaltimotautiin aiemmin terveillä iäkkäillä.

Esimerkiksi Ranskassa 43 prosenttia sepelvaltimotautikuolemista ja 49 prosenttia aivohalvauksista johtuvista kuolemista tapahtuu yli 85-vuotiaille. Kliinisissä lääketutkimuksissa tutkittavat ovat sen sijaan pääsiassa alle 70-vuotiaita, joten lipidilääkkeiden hyödyistä iäkkäillä ei ole riittävästi tietoa.

Tutkimuksessa oli mukana 7 500 yli 65-vuotiasta, joilla ei ollut tiedossa aiempia sydän- tai verisuonitapahtumia. Tutkittavien keski-ikä oli 74 vuotta. Lipidilääkkeitä käytti 2 000 tutkittavaa (statiineja 14 % kaikista tutkittavista ja fibraatteja 14 % ). Yleisimmin käytetyt statiinit olivat simvastatiini ja pravastatiini.

Keskimäärin yhdeksän vuoden seurannan aikana statiinien tai fibraattien käyttö oli yhteydessä kolmannesta pienempään aivohalvausriskiin verrattuna niihin, jotka eivät käyttäneet lipidilääkkeitä. Aivohalvauksen riski pieneni samalla tavalla sekä statiinien että fibraattien käyttäjillä.

Lipidilääkkeiden käyttö ei kuitenkaan näyttänyt suojaavan sepelvaltimotaudilta.

Tutkijoiden mukaan lipidilääkkeiden käyttö saattaisi olla hyödyksi AVH-häiriöiden estämiseen iäkkäillä, jos tulokset toistuvat jatkotutkimuksissa.

Kirjoittanut:
Maria van der Meer
toimittaja

Lähde:
BMJ: Primary prevention with lipid lowering drugs and long term risk of vascular events in older people: population based cohort study

Kuva:
Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla.