Kolme miljoonaa euroa päihteitä käyttävien äitien hoitopalveluihin

Valtionavustuksella tuetut palvelut sisältävät monipuolisesti laitos- ja avokuntoutusta.

STM jakaa 3 miljoonaa euroa valtionavustuksia päihteitä käyttävien äitien hoitoon vuodelle 2019. Valtionavustusta hakeneet ja sitä saavat kuusi toimijaa ovat samoja, jotka ovat saaneet valtionavustusta jo vuonna 2018.

Hoitopalvelut on tarkoitettu raskaana oleville, vastasynnyttäneille sekä vauvaperheen päihteitä käyttäville äideille, heidän mahdollisille kumppaneilleen ja perheen muille lapsille.

Valtionavustusta vuodelle 2019 saivat Ensi- ja turvakotien liitto 1 710 000 euroa, Kainuun sosiaali- ja terveyspiiri 150 000 euroa, KostamoKoti Oy 90 000 euroa, Sovatek-säätiö 210 000 euroa, Tampereen kaupunki 500 000 euroa ja VAK ry 240 000 euroa. Palveluntuottajien tarjoamat palvelut antavat päihteitä käyttäville äideille mahdollisuuden päästä hoitoon koko maassa.

Valtionavustuksella tuetut palvelut sisältävät monipuolisesti laitos- ja avokuntoutusta. Niissä yhdistyvät päihdehoito ja kuntoutus sekä vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tuki.

Valtionavustuksella toimijat ovat saaneet lisättyä esimerkiksi perhepaikkojen yhteenlaskettua määrää. Palveluihin ja kuntoutusjaksoille voidaan lisäksi ottaa aiempaa enemmän päihteitä käyttäviä raskaana olevia ja vauvaperheitä.

Valtion vuoden 2018–2019 talousarviossa on osoitettu päihteitä käyttävien äitien hoitoon 3 miljoonaa euroa molempina vuosina. Määrärahalla on haluttu turvata päihteitä käyttävien äitien hoito ja kuntoutus siirtymäkauden ajan ennen sote-uudistuksen voimaan tuloa.

Kaikilla valtionavustusta saavilla on aiempaa käytännön kokemusta päihteitä käyttäville äideille tarjottavasta hoidosta. Palveluntarjoajat toimivat myös kattavasti eri puolilla Suomea.

Kirjoittaja:

Ulla Toikkanen

Toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla 4.1.2019.