Kolme uutta harvinaislääkettä

Euroopan lääkevalmistekomitea päätti tammikuun kokouksessaan esittää Euroopan komissiolle kolmen uuden harvinaislääkkeen myyntiluvan hyväksymistä.

Euroopan lääkevalmistekomitea (CHMP) päätti tammikuun kokouksessaan esittää Euroopan komissiolle kolmen uuden harvinaislääkkeen myyntiluvan hyväksymistä.

Elotutsumabi (Empliciti) on tarkoitettu multippeliin myeloomaan yhdessä lenalidomidin ja deksametasonin kanssa, kun potilas on saanut ainakin yhtä aiempaa hoitoa. Hyytymistekijä X:n perinnöllistä puutosta sairastavien vuotoja voidaan ehkäistä ja hoitaa kyseistä hyytymistekijää sisältävällä Coagadex-valmisteella. Seleksipagi (Uptravi) on tarkoitettu pulmonaaliarteriahypertension (PAH) hoitoon, kun vaste endoteliinireseptorin salpaajalle tai fosfodiesteraasi 5:n estäjälle ei ole riittävä.

Lähde: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/01/news_detail_002460.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1.

Julkaistu Lääkärilehden lääkeuutiset-palstalla (SLL 6/16).

Palstaa toimittavat:
Annikka Kalliokoski, Marja Airaksinen, Janne Backman, Liisa Näveri, Heikki Ruskoaho, Miia Turpeinen