Korkean kolesterolin hoito on riittämätöntä osalla tyypin 2 diabeetikoista

Naisilla on keskimäärin korkeammat LDL-kolesterolitasot ja harvemmin statiinilääkitys.

Kohonnutta kolesterolia ei hoideta riittävän tehokkaasti kaikilla tyypin 2 diabeetikoilla. Miehillä hoitoon panostetaan enemmän kuin naisilla. Tämä ilmenee tuoreesta Itä-Suomen yliopiston tutkimuksesta Pohjois-Karjalan alueelta (Inglin L ym. Sci Rep 19.11.2021).

LDL-kolesterolin hallintaan ja statiinilääkitykseen ei panosteta kaikkien diabeetikkojen hoidossa suositusten mukaisesti. Tyypin 2 diabeetikoille suositellaan statiinilääkitystä kohonneen kolesterolin hallintaan siten, että tavoitearvot asetetaan kohtalaisen tai suuren valtimotautiriskin perusteella.

Tutkimusaineistona käytettiin sähköisiä potilasrekisteritietoja kaikkiaan 8592 tyypin 2 diabeetikosta, jotka olivat perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon asiakkaina Pohjois-Karjalassa vuosina 2012 ja 2017. Tutkijat tarkastelivat potilaiden LDL-kolesterolitasojen muutosta tällä aikavälillä ja tunnistivat sen perusteella neljä erilaista ryhmää.

Valtaosalla eli 86 prosentilla potilaista LDL-taso pysyi melko vakaana kohtalaisella tasolla, 3 prosentilla se nousi merkittävästi ja 4 prosentilla laski merkittävästi. Toiseksi suurimmassa ryhmässä eli 8 prosentilla potilaista LDL-kolesteroli pysyi kuitenkin vakaasti hälyttävän korkealla, noin tasolla 3,9 mmol/L.

Hoidossa merkittäviä sukupuolieroja

Vakaan korkean LDL-tason ryhmään kuuluvilla kohonnutta kolesterolia hoidettiin muita harvemmin tehostetusti. Statiinilääkitystä käyttävien osuus oli ylipäätään pienempi kuin muissa ryhmissä. Lisäksi statiinihoitoa saavien osuus pieneni vuosien 2012 ja 2017 välillä miehillä 42 prosentista 27 prosenttiin ja naisilla 34 prosentista 23 prosenttiin.

– Hoitokäytännöissä ja hoitotuloksissa voitiin havaita merkittäviä sukupuolieroja. Kaikissa neljässä ryhmässä naisilla oli korkeammat keskimääräiset LDL-kolesterolitasot, ja statiinilääkitys sekä tehostettu hoito oli heillä harvinaisempaa kuin miehillä, toteaa nuorempi tutkija Laura Inglin Itä-Suomen yliopistosta tiedotteessa.

Tutkimus osoitti myös huomattavaa vaihtelua pitkän ajan hoitoprosesseissa, hoitotuloksissa ja hoitokäytännöissä. Tulosten perusteella tyypin 2 diabeteksen hoidossa on edelleen puutteita.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.