Korona-aika on koetellut nuorten aikuisten mielenterveyttä

Mielenterveyteen liittyvät perusterveydenhuollon käynnit ovat kasvussa.

Mielenterveyteen liittyvät perusterveydenhuollon käynnit lisääntyivät selvästi enemmän 15–29-vuotiailla kuin heitä vanhemmilla työikäisillä keväällä 2021.

Käynnit ovat olleet kasvussa sekä korkea-asteen opiskelijoiden että muiden saman ikäluokan edustajien keskuudessa. Myös toisen asteen opiskelijoilla mielenterveyteen liittyvät käynnit ovat lisääntyneet syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana.

Tämä selviää Koronatalouden tutkimusryhmä Helsinki GSE Tilannehuoneen tuoreesta raportista Koronapandemia ja mielenterveyserot eri sosioekonomisissa ryhmissä.

– Julkisessa keskustelussa on oltu huolissaan erityisesti nuorten aikuisten ja tietyissä ammateissa toimivien mahdollisesti heikentyneestä hyvinvoinnista. Nyt tutkittujen rekisteriaineistojen perusteella näyttää, että tälle huolelle on olemassa peruste, sanoo tutkimusryhmän johtaja Turun yliopiston terveystaloustieteen professori Mika Kortelainen tiedotteessa.

– Nuorten ja erityisesti korkea-asteen opiskelijoiden mielenterveyteen liittyvät käynnit sekä tiettyjen julkisen sektorin työntekijöiden diagnoosien määrät ovat selvässä kasvussa.

Eri ammatit koettelevat mieltä eri tavoin

Raportti tuo esiin myös viitteitä siitä, että eri ammateissa toimivien ihmisten mielenterveys on ollut eri tavoin koetuksella korona-aikana.

Mielenterveysdiagnoosin saaneiden osuus oli keväällä 2021 suurin julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehillä. Myös monilla palvelualojen työntekijöillä, kuten myyjillä ja kauppiailla, sekä hoitoalan työntekijöillä, kuten lähihoitajilla mielenterveysdiagnoosien lukumäärä on kasvanut edellisvuodesta.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.