Korona rapauttaa keski-ikäisenkin toimintakykyä

Kotona sairastettu korona kaksinkertaisti toimintakyvyn huononemisen riskin.

Koronainfektion kotona sairastaneista yli 50-vuotiaista 39 prosenttia kertoi fyysisen toimintakykynsä huonontuneen väestöpohjaisessa seurantatutkimuksessa. Tuolista seisomaan nouseminen oli vaikeutunut joka viidennellä. Joka kahdeksannella kotona liikkuminen ja yhtä monella portaiden nousu oli vaikeutunut, ja joka kymmenes koki parin korttelin kävelemisen vaikeutuneen.

Seurannan aikana koronan sairastaneet ilmoittivat lähes kaksi kertaa todennäköisemmin toimintakykynsä huonontuneen verrattuna koronalta välttyneisiin. Suurentunut riski liittyi erityisesti 65 vuotta korkeampaan ikään, pienituloisuuteen, kroonisiin sairauksiin, alun alkaen vähäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja huonoon ravitsemukseen.

Tutkimuksessa seurattiin toistetuilla kyselyillä yli 24 000 kanadalaisen toimintakykyä koronapandemian ensimmäisen aallon aikana vuonna 2020. Aineisto perustui vuosina 2011–2015 kerättyyn väestöotokseen. Tutkimuksen aikana 121:llä oli todettu koronainfektio testituloksen tai terveydenhuollon työntekijän ilman testausta asettaman diagnoosin perusteella, ja heistä 113 sairasti taudin kotonaan.

Koronataudin sairastamisen ajankohtaa ei tutkimuksessa kysytty, joten toimintakyvyn huononemisen kestoa ei voitu arvioida. Henkilöiden toimintakykyä ei mitattu, vaan sen muutos perustui heidän omaan ilmoitukseensa, samoin kuin tieto sairastetusta koronasta.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -tiedelehdessä 12.1.2022.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.