Koronaa löytyi suurten kaupunkien jätevesistä

THL:n jätevesiseuranta tuo lisätietoa viruksen esiintyvyydestä.

THL havaitsi jätevesiseurannassaan koronaviruksen RNA:ta eli geeniperimää Turun, Helsingin ja Espoon jätevedenpuhdistamoiden puhdistamattomassa jätevedessä. Lisäksi koronavirusta todettiin Oulun ja Kuopion jätevedenpuhdistamoiden näytteissä, mutta tulosta ei saatu varmistettua.

Jätevesinäytteet oli otettu 14. syyskuuta.

Koronaviruksen esiintyminen puhdistamattomassa jätevedessä raportoidaan viikoittain viideltä puhdistamolta ja lisäksi 23 puhdistamolta 2–4 viikon välein. Tällä kertaa kyseessä oli suppea näytteenotto.

Tartunnan saaneiden on osoitettu erittävän koronavirusta ulosteisiinsa jo ennen oireiden ilmaantumista. Erityksen arvellaan jatkuvan pari viikkoa.

Jätevesitutkimus tarjoaa yhden lähestymistavan väestötason muutosten arviointiin. Tasaisin väliajoin toistettuna näytteistä voidaan havaita koronaviruksen esiintyvyyden muutos kaupunkikohtaisesti. Tulos kuvaa puhdistamon viemäriverkoston alueen väestön tartuntatilannetta mittausajanjaksolla.

Jätevesiseurannan piirissä on noin 60 prosenttia Suomen väestön tuottamasta jätevedestä.

Jätevesiseuranta voi tuottaa tärkeän ennakkovaroituksen, mikäli jollakin paikkakunnalla todetaan koronavirusta jätevesistä, vaikka tartuntoja ei ole henkilötestauksessa havaittu.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.