Koronajäljityksen mobiilisovellus etenee

STM sai 68 vastausta lausuntopyyntöön.

Koronavirustartuntojen jäljittämisessä käytettävän mobiilisovelluksen käyttöönottoon liittyvässä lausuntokierroksessa kaksi kolmasosaa vastaajista piti ehdotusta tarkoituksenmukaisena tai pääosin tarkoituksenmukaisena.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema esitys oli lausuntokierroksella 28. huhtikuuta - 5. toukokuuta. Lausuntopyyntöön tuli 68 vastausta.

Hallitus linjasi 22. huhtikuuta mobiilisovelluksen käyttöönoton valmistelun jatkamisesta. Sovelluksen reunaehtona on vapaaehtoisuuteen perustuva ja yksilön tietosuojaa kunnioittava teknologiaratkaisu ja toimintamalli.

Vaikutusten arviointia kaivattiin

Lausuntopalautteissa arvioitiin sovelluksen hyödyttävän tartuntojen jäljittämistoimintaa. Toisaalta kaivattiin vaikutusten arviointia ja näyttöä sovelluksen hyödyistä.

Palautteissa arvioitiin, että etenemissuunnitelmassa on pääosin otettu huomioon henkilötietojen ja yksityisyyden suojaan liittyvät näkökohdat. Esityksessä tunnistetut lainsäädäntömuutokset arvioitiin suurelta osin riittäviksi.

Lausunnoissa nousi esille huoli siitä, hyväksyvätkö ihmiset sovelluksen käyttämistä lähikontaktien ja koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden jäljittämiseen.

Osa lausunnonantajista piti jatkovalmistelun aikataulua haasteellisena. Projektiorganisaation ketteryyden, eri osapuolten osallistamisen ja avoimuuden arvioitiin parantavan hankkeen mahdollisuuksia.

Käyttöönotto kenties loppukesästä

Tämänhetkinen aikatauluarvio sovelluksen käyttöönotolle on loppukesä 2020.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa sovelluksen kehittämiseen tähtäävästä toimeenpanosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sovelluksen käyttöönoton edellyttämän lainsäädännön valmistelusta ja sovelluksen kehittämiseen liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Säädösmuutosten aikataulu vaikuttaa merkittävästi sovelluksen valmistumisen ja pilotoinnin aikatauluun.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.