Koronapandemia on vaikuttanut liikuntamääriin

Jotkut kertoivat fyysisen aktiivisuuden lisääntyneen paljon, kun taas toiset ilmoittivat sen vähentyneen huomattavasti kansainvälisen tutkimuksen mukaan.

Muutokset fyysisessä aktiivisuudessa koronapandemian ensimmäisen aallon aikana vaihtelivat. Aktiivisuuden vähentyminen oli yhteydessä koetun fyysisen ja psyykkisen terveyden alenemiseen, painon nousuun sekä heikentyneeseen uneen.

Kansainvälisessä tutkimuksessa ilmeni merkittäviä eroja eri maiden välillä. Esimerkiksi suomalaiset raportoivat korkeampia arvoja hyvinvoinnissa kuin Iso-Britanniassa asuvat. Fyysisen aktiivisuuden kasvu oli yhteydessä parempaan fyysiseen terveyteen sekä lisääntyneeseen hyvinvointiin ja uneen.

Osallistujat Latinalaisesta Amerikasta kokivat heikompaa psyykkistä terveyttä verrattuna Etelä-Korean vastaajiin, jotka raportoivat merkittävästi vähemmän henkilökohtaisia sekä tunnepuolen ongelmia. Filippiiniläiset osallistujat raportoivat syöneensä ja nukkuneensa enemmän kuin muiden maiden osallistujat.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että vähentyneestä fyysisestä aktiivisuudesta ilmoittaneet osallistujat kokivat fyysisen ja psyykkisen terveyden alentuneen sekä hyvinvoinnin vähentyneen asuinmaasta tai iästä riippumatta, kertoo liikuntapsykologian lehtori Montse Ruiz Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta tiedotteessa.

Kyselyssä selvitettiin muutoksia osallistujien fyysisessä aktiivisuudessa, syömisessä, nukkumisessa, fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä sekä hyvinvoinnissa ensimmäisen korona-aallon aikana.

Tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan sekä Iso-Britannian Wolverhamptonin ja Northamptonin yliopistojen yhteistyönä. Yli tuhat henkilöä useista eri maista ja erilaisista rajoitetuista olosuhteista osallistui verkossa toteutettuun kyselyyn.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.