Koronapandemia vaikuttaa nuorten raskaudenehkäisyyn

Neljännes kyselyyn vastanneista totesi terveydenhuollon muutosten vaikuttaneen heidän ehkäisykäytäntöihinsä.

Koronapandemian aikana terveydenhoitokäytännöt ovat muuttuneet: etäkontakteja on suosittu ja kiiretöntä hoitoa on siirretty. Skotit kartoittivat nettipohjaisella kyselyllä muutosten vaikutusta 16–24-vuotiaiden raskaudenehkäisyyn ja totesivat, että julkiseen tiedotukseen tulisi panostaa ja ilmaisten ehkäisyvälineiden jakelu tulisi suunnitella yhdessä nuorten kanssa.

Kartoitus tehtiin 2 005 nuorelle kesä-heinäkuussa 2020, noin puoli vuotta pandemian alkamisen jälkeen. Neljännes vastanneista totesi terveydenhuollon muutosten vaikuttaneen heidän ehkäisykäytäntöihinsä. Ehkäisyn keskeytyminen, ehkäisyn hoito ei-toivotulla tavalla, raskausriskin hyväksyminen, huonontunut pääsy sukupuolitautitesteihin ja siirtyminen maksuttoman ehkäisyn käytöstä maksulliseen koettiin suurimmiksi ongelmiksi.

Mittavimmat esteet maksuttomien ehkäisyvälineiden jakelussa liittyivät epäselvyyksiin hoidon jatkumisessa, terveydenhoitohenkilökunnan ristiriitaisiin ohjeistuksiin ja yhteydenottovaikeuksiin sekä sosiaalisen tuen heikkenemiseen.

Lewis R, Blake C, Shimonovich M ym. Disrupted prevention: condom and contraception access and use among young adults during the initial months of the COVID-19 pandemic. An online survey BMJ Sex Reprod Health 2021;47:269–76.

Kaarin Mäkikallio

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 45/2021.