Koronarajoitukset ovat ajaneet vanhuksia vaikeaan tilanteeseen

Epidemian vaikutukset yltävät kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Koronaepidemiaan liittyvät rajoitustoimet ovat vaikeuttaneet erityisesti ikääntyneiden elämää. Vanhusten kotihoidon käyntejä on jouduttu rajoittamaan, ja omaishoitajien jaksaminen on ollut koetuksella riittämättömän tuen vuoksi.

Vierailukiellot ovat aiheuttaneet ikääntyneille psyykkistä kuormittumista, ja kuntoutuminen on hidastunut.

Tämä käy ilmi laajasta asiantuntija-arviosta COVID19-epidemian vaikutuksista hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen.

Viidennes kunnista arvioi toukokuussa, että kotihoidon käyntejä on jouduttu rajoittamaan koronaepidemian aikana. Etäkäyntejä on lisätty ja asiakkaan luona käyvien työntekijöiden määrää rajattu.

– Vaikka epidemia pitkittyisi, kotihoidon käynnit on toteutettava palvelutarvearviointien mukaisina, toteaa johtava asiantuntija Sari Kehusmaa THL:stä tiedotteen mukaan.

Epidemian takia myös omaiset ja läheiset usein rajoittavat käyntejään riskiryhmään kuuluvien kotona, mikä lisää palvelutarvetta entisestään.

Omaishoitajien jaksaminen on ollut koetuksella, kun lakisääteiset vapaat eivät ole kaikkialla toteutuneet tyydyttävästi.

Koronaepidemian vaikutuksien arvioidaan yltäneen kaikkiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Suun terveydenhuollossa hoitovelkaa on syntynyt 1,3 miljoonan käynnin verran. Neuvolassa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa palvelujen saatavuutta on heikennetty ja määräaikaisia terveystarkastuksia vähennetty.

Anne Seppänen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.