Koronarokotteesta hyvä vaste hoitoa saaville syöpäpotilaille

Prospektiivisessa tutkimuksessa oli mukana 791 tutkittavaa.

Onkologisia hoitoja saavilla potilailla on suurempi vaara saada koronainfektion vakava muoto kuin terveillä. Koronarokote näyttää tuottavan hyvät vasta-ainetasot myös silloin, kun rokotus annetaan syöpähoitojen aikana. Pienellä osalla vasta-ainetaso jää alle tavoitteen, ja heille kolmas rokoteannos on todennäköisesti tarpeen.

Prospektiivisessa tutkimuksessa oli mukana 791 tutkittavaa. Ensimmäisellä ryhmällä ei ollut syöpää, toisen ryhmän potilaat sairastivat syöpää ja saivat immunoterapiaa, kolmas ryhmä sai solunsalpaajahoitoa ja neljäs ryhmä kemoimmunoterapiaa.

Ensimmäisessä ryhmässä todettiin kaikilla riittävä vasta-ainetaso kahden rokotuksen jälkeen. Rokotevaste oli hyvä 99 %:lla immunoterapiaa saaneista tutkittavista, 97 %:lla solunsalpaajahoitoa saaneista ja 100 %:lla kemoimmunoterapiaa saaneista.

Yksittäisillä tutkittavilla todettiin kuumereaktio rokotteesta, mutta uusia huolia rokotteen turvallisuudesta ei herännyt.

Oosting S, van der Welt A, GeurtsvanKessel C ym. mRNA-1273 COVID-19 vaccination in patients receiving chemotherapy, immunotherapy, or chemoimmunotherapy for solid tumours: a prospective, multicentre, non-inferiority trial. Lancet Oncol, verkossa ensin 9.11.2021. doi: 10.1016/S1470-2045(21)00574-X

Sirkku Jyrkkiö

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 47/2021.