Koronarokotteiden ja sydänlihas- ja sydänpussitulehduksen välillä ei ole vahvistettu syy-yhteyttä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää parhaillaan myokardiitin yleisyyttä koronarokotuksen saaneilla ja rokottamattomilla Suomessa.

Koronarokotteiden ja sydänlihas- ja sydänpussitulehduksen välillä ei ole vahvistettu syy-yhteyttä.

Asiaa on arvioinut Euroopan lääkeviraston EMAn lääketurvallisuuden riskinarviointikomitea.

Sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia on raportoitu EU:n alueella kaikilla Suomessa käytössä olevilla koronarokotteilla.

Sydänlihas- ja sydänpussitulehdus ovat tulehduksellisia sairauksia, joiden syynä ovat yleensä erilaiset infektiot tai elimistön oman puolustusjärjestelmän häiriö.

Vuosittain esiintyy 1–10 tapausta/100 000 henkeä. Oireena voi olla hengenahdistusta, voimakasta ja epäsäännöllistä sydämensykettä sekä rintakipua.

Nuorilla miehillä raportoitiin tapauksia

Riskinarviointikomitea aloitti arvioinnin sen jälkeen, kun Israelissa raportoitiin koronarokotuksen jälkeen ilmenneitä sydänlihas- ja sydänpussitulehduksia. Useimmat tapauksista olivat lieviä ja ilmenivät pääosin joitakin päiviä toisen rokoteannoksen jälkeen alle 30-vuotiailla miehillä. Oireet väistyivät muutamassa päivässä.

Rokotettuja kehotetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon, jos heillä ilmenee edellä mainittuja oireita koronarokotuksen jälkeen. Terveydenhuollon ammattilaisia kannustetaan ilmoittamaan mahdollisista sydänlihas- ja sydänpussitulehduksista, jotka ilmenevät pian koronarokotuksen jälkeen.

EMA jatkaa arviointia. Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa.

THL selvittää myokardiitin yleisyyttä

Fimea muistuttaa, että haittavaikutusilmoituksen tekeminen ei korvaa hoidon tarpeen arviointia.

Mahdollisiin haittavaikutusilmoituksiin tästä aiheesta toivotaan liitettävän jo ensi vaiheessa mukaan rokotteen eränumero ja sairaskertomusteksti kontaktista terveydenhuoltoon.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos selvittää parhaillaan myokardiitin yleisyyttä koronarokotuksen saaneilla ja rokottamattomilla Suomessa.

Minna Pihlava

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.