Koronarokotus ei lisää keskenmenoja

Koronarokotusta suositellaan kaikille raskaana oleville.

Raskaana olevien koronavirusinfektiot ovat lisänneet äitikuolemia, synnyttäjien tehohoidon tarvetta, pre-eklampsiaa, ennenaikaisia synnytyksiä, kohtukuolemia ja tehohoitoa tarvinneiden vastasyntyneiden määrää. Sen sijaan koronarokotus ei lisää keskenmenon todennäköisyyttä.

Norjalaisessa rekisteritutkimuksessa selvitettiin ennen 14. raskausviikkoa tapahtuneita keskenmenoja kuuden kuukauden ajalta vuonna 2021, jolloin koronarokotusta suositeltiin raskaana oleville ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana. Tutkijat selvittivät 3–5 viikkoa aiemmin saadun rokotuksen vaikutusta raskauden keskeytymiseen.

Rekisteriaineistossa 13 956 naisen raskaus jatkui 14 raskausviikon yli ja 4 521 koki keskenmenon. Verrokeista 5,5 % oli saanut koronarokotuksen ja keskenmenon saaneista 5,1 %. Keskenmenon kokeneilla kerroinsuhde OR kolmen edeltävän viikon aikana saadulle koronarokotukselle oli 0,91 ja viiden edeltävän viikon aikana 0,81. Tuloksissa ei havaittu eroja rokotetyypin, rokoteannosten määrän ja terveydenhuollossa työskentelyn suhteen. Seurantaa jatkettiin kahdeksan viikkoa eikä keskenmenojen todennäköisyys lisääntynyt rokotettujen ryhmässä.

Norjalaisten tutkimustulos vahvistaa aiempaa näyttöä: koronarokotusta suositellaan kaikille raskaana oleville ja sen voi ottaa milloin tahansa raskauden tai imetyksen aikana.

Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, Wilcox AJ, Fell DB, Håberg SE. Covid-19 vaccination during pregnancy and first-trimester miscarriage. N Engl J Med 2021;385:2008–10.

Kaarin Mäkikallio

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.