Koronatauti turmelee hajuratoja

Ruumiinavausaineistoon perustuvassa tutkimuksessa todettiin vaurioita COVID-19:n sairastaneiden potilaiden hajuradaston hermosoluissa ja verisuonissa.

Adobe/AOP

Hajuaistin menetys on tavallinen COVID-19:ään liittyvä oire, mutta sen syntymekanismista ei ole ollut varmuutta. Yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin koronainfektion sairastaneiden kuolleiden potilaiden kudosnäytteissä vaurioita hajuradaston hermosoluissa ja pienissä verisuonissa.

Hajuradaston vauriot olivat vaikeammat niillä, joilla oli elinaikanaan ollut hajuaistin menetys. Joillakin hermosolujen viejähaarakkeet olivat niin pahoin vaurioituneet, että tutkijat arvelevat hajuaistin menetyksen voivan joskus jäädä pysyväksi. Useimmiten hajuaisti kuitenkin vähitellen palaa.

Itse koronavirusta ei tutkittavien hajuradastossa havaittu. Siitä tutkijat päättelivät, ettei vaurioita aiheuta itse virus, vaan mekanismi liittyy elimistön tulehdusreaktioon. Vaurioiden laajuus ei myöskään liittynyt siihen, kuinka vakava koronatauti potilailla oli ollut.

Aineistona oli 23 vainajaa, joilla oli ollut PCR-testillä todettu COVID-19. Verrokkeina oli 14 yhtä vakavan muun taudin sairastanutta, joiden SARS-CoV-2-PCR-testi oli ollut negatiivinen. Näytteet nenänielusta, hajuradastosta ja hajuaivokuoresta tutkittiin monipuolisilla elektronimikroskopia- ja immunohistokemiallisilla menetelmillä.

Tutkimus julkaistiin JAMA Neurology -tiedelehdessä 11.4.2022.

Pertti Saloheimo

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.