Koronaviruksen pelko aiheuttaa runsaasti psyykkistä kuormitusta

Ruumiillisista oireista lihaskivut, huimaus ja nenän tukkoisuus olivat yhteydessä psyykkisiin oireisiin.

Aiemmissa väestötutkimuksissa kiinalaisilla on ollut 2–3 kertaa vähemmän ahdistus- ja masennushäiriöitä kuin eurooppalaisilla. Kun kiinalaistutkijat kartoittivat koronavirus­epidemian alkuvaiheessa anonyymillä internetkyselyllä nuorten ja nuorten aikuisten psyykkistä kuormitusta, näiden häiriöiden esiintyvyys tutkimukseen vastanneilla oli lähes kymmenkertainen aiempiin väestötutkimuksiin verrattuna.

Kysely lähetettiin aluksi yliopisto-opiskelijoille, ja heitä kannustettiin jakamaan sitä eteenpäin. Traumaperäisiä psykiatrisia oireita kartoitettiin 22 kohdan kyselyllä (IES-R) ja yleisiä psykiatrisia oireita 21 kohdan kyselyllä (DASS-21), joka mittaa masennusta, ahdistusta ja stressiä. Kyselyyn saatiin 1 210 vastausta 194 kaupungista eri puolilta Kiinaa. Kriisin keskellä nopeasti toteutettuun tutkimukseen liittyy luonnollisesti runsaasti metodologia heikkouksia, varsinkin vastaajien edustavuuteen ja oirekyselyiden rajoituksiin liittyviä.

Vastaajista 81,5 prosenttia oli 12–31-vuotiaita. 93,6 prosenttia oli normaalisti terveitä ja 60,8 prosenttia koki itsensä fyysisesti terveeksi vastaamisen aikaan; muilla oli lieviä flunssa­oireita. 0,9 prosentilta oli testattu koronavirus ja 84,7 prosenttia oli eristäytyneenä kotiinsa 20–24 tuntia vuorokaudessa.

Vastaajista 53,8 prosentilla oli keskivaikeita tai vaikeita traumaoireita (IES-R-pisteet yli 33) ja 21,7 prosentilla lieviä (24–32). DASS-21-mittarilla keskivaikeaa tai vaikeaa masennusta oli 16,5 prosentilla, keskivaikeaa tai vaikeaa ahdistusta 28,8 prosentilla ja keskivaikeaa tai vaikeaa stressiä 8,1 prosentilla.

Psyykkiset oireet olivat voimakkaampia naisilla, opiskelijoilla ja niillä, joiden terveydentila ennen epidemiaa oli ollut huono. Ruumiillisista oireista lihaskivut, huimaus ja nenän tukkoisuus olivat yhteydessä psyykkisiin oireisiin. Vastaajien riittäväksi kokema määrä tietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumiselta vähensi traumaoireita.

IES-R-pistemäärää 33 on käytetty traumaperäisen stressihäiriön seulontarajana. Sen oireet lievittyvät valtaosalla kuukausien kuluessa itsekseen. Kun tuloksia suhteutetaan aiempaan tietoon luonnonkatastrofeista, arviolta jopa 5 % kiinalaisista saattaisi hyötyä myöhemmin traumapsykoterapiasta tai lääke­hoidosta.

Tutkimuksen tärkein anti tukee hallituksemme tiedotuskäytäntöä: faktatieto ja selkeät ohjeet suojaavat psykiatristen oireiden kehittymiseltä.

Wang C, Pan R, Wan X ym. Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among general population in China. Int J Environ Res Public Health 6.3.2020. doi:10.3390/ijerph17051729.

Tero Taiminen

Kirjoitus on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 13/2020.