Koronavirus aiheutti ammattitaudin 26 työntekijälle

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä.

Tapaturma-asiain korvauslautakunnan (Tako) mukaan korona-altistuksista on seurannut tähän mennessä 26 ammattitautitapausta.

Lähes kaikki tapaukset ovat olleet terveydenhuollon työntekijöillä, suurin osa sairaanhoitajilla tai lähihoitajilla.

Lausuntopyyntöjä lautakunta on käsitellyt 38. Yhdeksässä tapauksessa työntekijällä ei ollut lainkaan todettu tautia, ja kolmessa tapauksessa ei ollut riittävää näyttöä työperäisestä altistumisesta.

Ammattitauti edellyttää selvityksiä

Jotta koronaviruksen aiheuttama sairaus voidaan korvata ammattitautina, tiettyjen edellytysten tulee täyttyä. Näitä ovat

1. Työntekijällä on todettu koronaviruksen aiheuttama tauti.

2. Hänen työssään tiedetään olleen koronaviruspositiivisia henkilöitä, joko kollegoja tai asiakkaita, ja hän on ollut heidän kanssaan läheisissä tekemisissä.

3. Koronavirustautiin liittyvien oireiden ja työssä altistumisen välinen aika on sopinut viruksen tiedettyyn itämisaikaan.

4. Tartunnan saaneen työntekijän lähipiirissä ei ole todettu koronavirustartuntoja eikä muutoinkaan tule esiin toista todennäköistä tartuntalähdettä.

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakiyksikön johtaja Kirsi Pohjolainen kirjoitti aiheesta keväällä blogikirjoituksen.

– COVID-19-sairautta ei automaattisesti korvata ammattitautina millekään ammattiryhmälle, vaan kaikkien osalta edellytetään samoja selvityksiä, hän kirjoitti.

Jos COVID-19-sairaus todetaan ammattitaudiksi, työntekijälle on oikeus työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. Niitä ovat esimerkiksi työansioihin sidottu päiväraha ja sairaanhoidon kustannusten korvaukset.

Jos sairaus ei ole ammattitauti, kyseeseen tulevat Kelan maksamat sairausvakuutuslain mukaiset etuudet.

Tako antaa ratkaisusuosituksia

Tapaturma-asiain korvauslautakunta toimii Tapaturmavakuutuskeskuksen yhteydessä. Vakuutuslaitosten pitää pyytää lausuntoa Takolta sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa säädetyissä asioissa. Takon lausunnot eivät sido vakuutuslaitosta, mutta vakuutuslaitokset noudattavat Takon antamia ratkaisusuosituksia lähes poikkeuksetta.

Tako on ohjeistanut vakuutuslaitoksia tekemään lausuntopyynnön kaikista koronaviruksen aiheuttamiin sairauksiin liittyvistä vahinkoilmoituksista.

Korvauslautakunta kokoontui viimeksi kesäkuussa ja jatkaa lausuntopyyntöjen käsittelyä seuraavan kerran elokuussa. Vakuutuslaitoksissa on edelleen käsiteltävänä useita kymmeniä koronaan liittyviä vahinkoilmoituksia.

Minna Pihlava

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.