Koronavuosi synnytti salaliittoteorioita

Vastalääke ry:n Oskari Välimäki kokosi Lääkäripäivien luennolla koronavuoden mieleenpainuvimmat huuhaatempaukset yhteen.

Vuosi 2020 tarjosi polttoainetta lukuisille salaliittoteorioille. Lääketieteen opiskelija, Vastalääke ry:n puheenjohtaja Oskari Välimäki kokosi Lääkäripäivien luentoonsa vuoden varrella ilmenneitä tempauksia, joissa pontimena olivat tutkitun tiedon sijaan salaliittoteoriat ja uskomukset.

Välimäen esitys oli osa Terve vai sairas sosiaalinen media -kurssia.

Välimäki totesi, että koronavuosi on ollut hyvä esimerkki tilanteesta, jossa uskomukset leviävät. Pandemia on synnyttänyt paljon kysymyksiä ja tiedontarpeita. Tiede ei kuitenkaan tarjoa nopeita vastauksia. Vastausten puute synnyttää epävarmuutta ja ahdistusta. Ja toisaalta saadut vastaukset ja tilanteessa annetut suositukset eivät välttämättä ole miellyttäviä.

– Näin syntyy tilaa salaliittoteorioille.

Sosiaalisen median avulla monenlaiset ilmiöt leviävät helposti.

Pelko, ahdistusta, epävarmuutta

Salaliittoteorioilla on tiettyjä yhteisiä piirteitä. Näihin kuuluu esimerkiksi jako meihin ja niihin. Meihin kuuluu yleensä tavallinen kansa, joka joutuu niiden - pahan eliitin tai pahojen instituutioiden – uhriksi. Salaliittoteorioissa korostetaan yksilön omaa "heräämistä todellisuuteen" ja tarjotaan kompleksisiin ongelmiin yksinkertainen ratkaisu. Evidenssiä ei ole. Sen puute saatetaan kääntää todisteeksi peittelystä.

Ensimmäinen Välimäen esiintuoma ilmiö viime vuodelta oli 5G-verkon ja koronan yhteys. Väitteiden mukaan koronavirus leviää 5G-verkon välityksellä. Väitettiin myös, että koronarokotteen avulla ihmisiin istutetaan mikrosiru, joka aktivoidaan 5G-verkon välityksellä. Väitteet johtivat muun muassa hyökkäyksiin 5G-tukiasemia vastaan.

– Pandemian varjostamana aikana luotiin turhaan lisää pelkoa, ahdistusta ja epävarmuutta.

Älä juo desinfiointiainetta

Toinen Välimäen kuvaama ilmiö liittyi maskeihin. Maskisuositukset ja -pakot ovat synnyttäneet reaktioita, joihin liittyy pelottelua. Välimäen esimerkeissä maskien kerrottiin muun muassa vähentävän hapensaantia merkittävästi ja aiheuttavan hiilidioksidimyrkytyksen riskin.

Kolmantena Välimäki nosti esiin alkoholin ja desinfiointiaineet sisäisessä käytössä. Välimäki toteaa, ettei Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varsinaisesti väittänyt puheessaan desinfiointiaineiden parantavan koronaa. Hän kuitenkin suositteli tutkijoita ottamaan aiheesta selvää. Puheen jälkeen useiden ihmisten raportoitiin kokeilleen desinfiointiaineiden käyttöä sisäisesti. Suuret desinfiointiaineiden valmistajat varoittivat julkisesti, ettei heidän tuotteitaan saa käyttää sisäisesti.

Myös Suomessa levisi kampanja Kansan viisi valttia, jossa näkyivät salaliittoteorioiden merkit. Kampanjassa korostettiin hyvää mieltä, hengittämistä, terveellistä ravintoa ja liikuntaa. Välimäki totesi, etteivät suositellut keinot sinällään olleet huonoja, niillä vain ei ole yhteyttä koronan ehkäisyyn tai parantamiseen. Kampanjassa kehotettiin myös välttämään median ja päättäjien pelottelukampanjoita.

– Tässäkin kampanjassa toistui evidenssin puute ja se, että monimutkaiseen ongelmaan annettiin yksinkertainen ratkaisu.

Rauhallisen keskustelun avulla eteenpäin

Keskustelussa puitiin sitä, mitä salaliittoteoreetikolle voi vastata. Välimäki suositteli neutraalia asennetta ja kärsivällistä keskustelua.

– Pyrin tuomaan perustellen esiin keskustelukumppanin käsityksissä esiintyviä ristiriitoja ja saamaan hänet ajattelemaan asioita uudelleen.

Vastalääke ry on Turun lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustama yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena on lääke- ja terveystieteen popularisointi.

Hertta Vierula

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.