Korvaushoitolääkkeiden väärinkäyttöä voidaan vähentää

Potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja kiinnittymistä hoitoon on mahdollista lisätä ja korvaushoitolääkkeiden väärinkäyttöä vähentää monin tavoin.

Uuden buprenorfiini-naloksoniyhdistelmävalmisteen käyttö on yhtä turvallista kuin pelkän mono-buprenorfiinin, eikä pääsääntöisesti tarvita annosten muutoksia vaihdon yhteydessä, toteaa Kaarlo Simojoki väitöksessään.

Lääkkeen murskaaminen ei vaikuttanut seerumipitoisuuksiin, eivätkä tutkimushenkilöt kokeneet verrokkiryhmää enempää tai vähempää haittavaikutusta. Tablettien murskaaminen ei vaikuta lääkkeen kliiniseen tehoon ja on farmakologisesti yhtä tehokasta kuin kokonaisen tabletin käyttäminen.

Väitöstutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sellaisten kliinisten menetelmien tai toimintatapojen käyttöä korvaushoidossa, jotka saattavat vähentää lääkkeiden väärinkäyttöä, pienentää henkilöresurssien tarvetta, parantaa potilaiden hoitoon sitoutumista ja siten kohentaa hoidon tuloksellisuutta.

Sekä potilaat että hoitohenkilökunta kokivat uuden merkkiainepohjaisen päihdeseulan mukavammaksi kuin perinteisen silmämääräisen valvontaan perustuvan päihdeseulan. Tämä todennäköisesti lisää potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja kiinnittymistä hoitoon. Kyseinen uusi päihdeseula vähentää huomattavasti seulatutkimuksiin käytettävää työaikaa, mikä todennäköisesti myös lisää hoidon tehokkuutta sekä tuloksellisuutta.

Seurantatutkimus osoitti, että buprenorfiini-naloksoniyhdistelmää väärinkäytettiin vähemmän ja yhdistelmävalmisteen katuhinta oli koko seurantajakson ajan selvästi alempi kuin pelkän mono-buprenorfiinin.

Tutkimuksen mukaan on mahdollista käyttää useita keinoja, joilla voidaan vähentää buprenorfiinin väärinkäyttöä, lisätä potilaiden hoitomyöntyvyyttä ja kiinnittymistä hoitoon.

LL Kaarlo Simojoen väitös Improving maintenance treatment of opiate addiction: clinical aspects tarkastetaan 15.3.2013 Helsingin yliopistossa.

Kuva: Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta