Kosteusvaurio kodissa voi lisätä keuhkojen tulehdustilaa vuosienkin päästä

Tulos vahvistaa tietoa astman ja kosteusvaurioiden välisestä yhteydestä.

Vakava kosteusvaurio kodissa voi lisätä lapsen riskiä sairastua keuhkojen paikalliseen, astmaan liitettyyn tulehdustilaan vuosienkin päästä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta tutkimuksesta (Tischer, C ym. Pediatr Allergy Immunol 24.4.2021).

Tulos vahvistaa aiempaa tietoa astman ja kosteusvaurioiden välisestä yhteydestä. Nyt havaittiin ensimmäistä kertaa yhteys astmaan liittyvään keuhkojen paikalliseen tulehdukseen.

– Tutkimuksen mukaan pienten lasten altistuminen merkittävälle kosteusvauriolle kotona voi johtaa vielä kuuden vuoden iässä havaittavaan paikalliseen tulehdustilaan eli kohonneeseen ulospuhalluksen typpioksidipitoisuuteen, kertoo professori Juha Pekkanen tiedotteessa.

Kosteusvauriot eivät ole erityisen voimakas astman riskitekijä, mutta niistä aiheutuva lisäriski on mahdollista välttää huolehtimalla rakennusten ja sisäilman kunnosta.

Vanhemman kokema sisäilmaoireilu vaikuttaa raportointiin koulun sisäilmasta

THL on tehnyt äskettäin myös toisen sisäilmaan liittyvän tutkimuksen. Siinä tarkastelun kohteena oli koulujen sisäilma ja niistä raportoidut ongelmat. Tutkimuksen mukaan vanhempi, joka itse kokee oireita sisäilmasta, on alttiimpi raportoimaan lapsensa oireilevan koulun sisäilmasta.

Hieman heikompi yhteys havaittiin, kun oireita kysyttiin lapselta. Jos lapsen vanhempi kertoi oireilevansa sisäilmasta, myös lapsi kertoi enemmän oireita kyselyssä.

Yhdenmukainen tulos havaittiin kahdessa erillisessä aineistossa. Tutkimus (Selinheimo S ym Indoor Air, 6.5.2021) tehtiin THL:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

– Tässä osoitetaan ensimmäistä kertaa, että vanhempien raportoimat oireet ja käsitykset heijastuvat jopa lapsen itsensä raportoimaan sisäilmaan liitettyyn oireiluun, sanoo psykologi Sanna Selinheimo tiedotteessa.

Tiiamari Pennanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.