Koulun sisäilman laatu voi selittää oireilusta vain pienen osan

Sisäilmakyselyjen tulkintaa tulisi tarkastella kriittisesti, toteaa THL:n ja Helsingin yliopiston tutkimus.

Lasten oireita voivat kouluympäristön lisäksi pahentaa lukuisat biologiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät. Oireiden raportointi myös vaihtelee voimakkaasti päivästä ja viikosta toiseen.

Huolimatta siitä, että sisäilma selittää vain osan oireilusta, kannattaa sisäilman laatuun kiinnittää huomiota.

– Huono ja huonoksi koettu sisäilma heikentää viihtyisyyttä ja oppimista ja voi aiheuttaa terveyshaittaa, joten huonoon sisäilman laatuun pitää puuttua. Sisäilman laatu selviää kuitenkin parhaiten tutkimalla rakennusta, ei kyselemällä oireita, sanoo THL:n tutkimusprofessori Anne Hyvärinen tiedotteessa.

THL:n ja Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin helsinkiläisten koululaisten kokemaan oireiluun vaikuttavia tekijöitä. Oireilun vaihteluun vaikuttavat tekijät jaettiin kahteen luokkaan, yksittäiseen oppilaaseen ja kouluun liittyviin tekijöihin. Näistä selvästi tärkeämmäksi nousi yksittäiseen vastaajaan liittyvät tekijät. Koulujen välisiä eroja oireilussa selittivät parhaiten erilaiset psykososiaaliset tekijät, kuten huoli sisäilmasta ja viihtyminen koulussa.

Vastaajia lähes 16 000

Aikaisemmin lähtökohtana oli, että jos oireilun koettiin liittyvän rakennukseen, oireilun myös pääteltiin johtuvan rakennuksesta.

– On mielenkiintoista, että oireilua selittävät tekijät olivat niin samanlaisia, kysyttiin sitten kaikkea oireilua tai oireilua, joka pahenee koulussa. Tätä ei ole aiemmissa tutkimuksissa tarkasteltu, vaan on otettu annettuna, että oireilun liittäminen rakennukseen on varma merkki siitä, että oire johtuu rakennuksesta. Se ei näytä pitävän paikkansa, toteaa professori Juha Pekkanen THL:stä tiedotteen mukaan.

Tutkimuksessa analysoitiin alakoululaisten oireita heidän itsensä ja heidän vanhempiensa raportoimana sekä yläkoululaisten oireita heidän itsensä raportoimina. Heiltä kysyttiin oireilusta yleensä sekä koulurakennukseen liittyen. Yhteensä tietoja saatiin 135 helsinkiläisestä koulurakennuksesta ja vastaajia oli 15 725.

Ulla Toikkanen

Uutinen on julkaistu aiemmin Lääkärilehden verkkosivuilla.