Kouluterveystarkastuksissa paljon laatueroja

Oppilaan ja perheen kouluterveydenhoidosta saama aika vaihtelee 20 minuutista yli kahteen tuntiin.

Kouluterveydenhuollon laajojen terveystarkastusten toteuttamistavat ja ajankäyttö vaihtelevat paljon, uutisoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Oppilaan ja perheen kouluterveydenhoitajalta ja -lääkäriltä saama aika vaihtelee 20 minuutista yli kahteen tuntiin.

Kouluterveydenhuollon laajat terveystarkastukset ovat lakisääteisiä, ja ne toteutetaan 1., 5. ja 8. luokilla.

THL keräsi kouluterveydenhoitajilta ja -lääkäreiltä tietoa palvelujen järjestämisestä ja sisällöstä valtakunnallisesti. Tiedonkeruu oli osa palvelujen seurantatutkimusta 2016–17.

Runsas kolmannes kouluterveydenhoitajista ja lääkäreistä arvioi, että joka viides oppilas saa kouluterveydenhuollon erityistä tukea. Se tarkoittaa esimerkiksi lisäkäyntejä, seurantaa tai monialaista yhteistyötä oppilaan asiassa.

Mahdollisuudet tarjota erityistä tukea omassa työssä koettiin parhaimmiksi silloin, kun tuen tarve liittyi terveystottumuksiin. Heikoimmat tukimahdollisuudet kouluterveydenhuollon toimijoilla oli oppilaan käytösongelmissa sekä vanhempien päihde- tai parisuhdeongelmissa.

Kirjoittaja
Heli Väyrynen
toimittaja

Kuva
Adobe/AOP

Artikkeli on alun perin julkaistu Lääkärilehdessä 2.9.2019.