Kunnat onnistuneet pitämään sote-kustannukset kurissa

Uudenmaan kunnat ovat Kuntaliiton vertailututkimuksen kärjessä.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannukset pysyivät vuonna 2017 edellisvuosien tasolla, selviää Kuntaliiton kymmenen suuren kaupungin vertailututkimuksesta. Suurten kaupunkien kustannukset olivat yhteensä 5 miljardia euroa. Tällä summalla hoidettiin noin 2,2 miljoonan suomalaisen palvelut. Asukasta kohden kustannukset olivat keskimäärin 2 297 euroa.

Hintojen muutokset huomioiden, kustannukset nousivat keskimäärin noin 1,6 prosenttia edellisvuodesta.

Kustannusten ikävakioitu mediaani oli 2 301 euroa asukasta kohti. Suurimmat ikävakioidut kustannukset olivat Oulussa (2 492 €) ja alhaisimmat Vantaalla (2 147 €) asukasta kohden.

Kustannuksiltaan tehokkaimmin potilaita hoidettiin Vantaalla, Espoossa, Porissa ja Helsingissä. Näissä kaupungeissa asuu yli puolet vertailussa mukana olleista kaupunkien väestöstä.

– Tulokset osoittavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten hillintä onnistuu erilaisissa olosuhteissa ja kuntien omien kehittämismahdollisuuksien pohjalta. Hyvät tulokset on lisäksi saavutettu aikana, jolloin kuntien resursseja on käytetty runsaasti maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun, muistuttaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio tiedotteessa.

Suurten kaupunkien terveydenhuollon kustannusvertailussa ovat vuosittain mukana Espoo, Helsinki, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa.

Keskisuurten kuntien sote-menot alenivat

Kuntaliitto vertaili keskisuurten kuntien osalta kustannuksia terveydenhuollon lisäksi sosiaalitoimesta. Sote-kustannusvertailuun osallistuvat Järvenpää, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Kotka, Lohja, Loviisa, Mustijoen perusturva, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, perusturvaliikelaitos Saarikka, Salo, Sipoo ja Tuusula.

Näiden kuntien sote-kustannukset olivat yhteensä 2,13 miljardia euroa. Kunnat vastasivat noin 620 000 suomalaisen palveluista. Keskimäärin sote-kustannukset olivat keskimäärin 3 453 euroa asukasta kohti. Ikävakioituna suurimmat kustannukset olivat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (3 851 euroa) ja alhaisimmat Kauniaisissa (3 031 euroa).

– Keskisuurissa kunnissa sosiaali- ja terveystoimen kustannukset alenivat edellisvuodesta 0,2 prosenttia asukasta kohti. Tämä selittyy osin sillä, että perustoimeentulotuen hallinnointi ja maksatus siirtyivät Kelalle vuoden 2017 alusta, toteaa erityisasiantuntija Mia Malmila.

Kustannusten kasvu oli 1,4 prosenttia, kun hintojen muutos huomioidaan. Kuntaliiton mukaan vuoden 2017 kustannuksia laskee muun muassa kiky-sopimus, mutta myös kuntien omat sopeuttamistoimet ja palveluihin kohdistetut rakenteelliset uudistukset.

– Kuntien määrätietoinen palvelujen uudistaminen ja kehittäminen on osaltaan hillinnyt kustannusten kasvua, arvioi Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasioiden johtaja Tarja Myllärinen.

Tutkimuksessa mukana olleista keskisuurista kunnista perusturvaliikelaitos Saarikka, Kotkan, Rovaniemen, Salon, Porvoon, Keravan ja Kauniaisten kaupungit sekä Tuusulan ja Sipoon kunnat alittivat hallituksen maakunta- ja sote-uudistuksen tavoitteeksi asettaman 0,9 prosentin katon sote-menojen vuotuisessa kasvussa. Suurista 0.9 prosentin tavoiteuran alittivat ja pysyivät Pori, Helsinki, Oulu, Kouvola, Turku ja Vantaa.

– Iäkkäiden ihmisten palveluissa tehostettu palveluasuminen ja kotihoito on lisääntynyt ja laitoshoito vähentynyt. Painopisteen siirtyminen laitoshoidosta avohoitoon näkyy erikoissairaanhoidossa erityisesti somaattisen avohoidon lisääntymisenä, sanoo erityisasiantuntija Teija Mikkola.

kirjoittaja:
Tuomas Keränen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkossa.