Kuntoutus etänä, läsnä vai kokonaan tauolla?

Lääkinnällisen kuntoutuksen kentällä on suurta epätietoisuutta toimintavoista.

Viime ajat lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti ja valmistumassa oleva psykoanalyytikko IPA Ulla Koskenranta-Aalto on antanut psykoterapiaa puhelimitse.

Kun Kela poikkeustilan alussa kehotti luopumaan kasvokkain tapahtuvista ­terapioista, hän noudatti kehotusta. Vaikka Kela pian höllensi sääntöjä, on Koskenranta-Aalto pitäytynyt etätyöskentelyssä.

– Etätyöskentely on hyvin erilaista, kun on vain äänen varassa. Joidenkin potilaiden kanssa se toimii hyvin, toisten kanssa se on haastavampaa. Etätyöskentely tuntuu jopa raskaammalta kuin läsnäolo, hän kertoo.

Järvenpäässä työskentelevä Koskenranta-Aalto miettii parhaillaan palaamista lähityöskentelyyn niiden potilaiden kanssa, jotka eivät ole halunneet etäterapiaa. Muiden kanssa hän arvelee jatkavansa etätyöskentelyä kesälomiin saakka.

– Tämä riippuu myös potilaiden toiveista ja siitä, onko heillä lähipiirissä riskiryhmiin kuuluvia.

Koskenranta-Aalto uskoo psykoterapeuttien pohtineen tarkasti sitä, miten toimitaan, jos etätyöskentely ei sovi potilaalle, mutta terapiaa ei voi tauottaa.

– Monet ovat varmaankin jatkaneet lähityöskentelyä sellaisten asiakkaiden kanssa, hän arvioi.

Kentän tilanne sekava

Lääkinnällisen kuntoutuksen kentällä kasvaa huoli siitä, että osa kuntoutuk­sista on ollut katkolla poikkeustilan julistamisesta saakka. Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien ohjeet poikkeavat toisistaan.

– Tilanne on sekava, ja kansallinen ohjaus puuttuu. Osa maksajatahoista on ohjeistanut, että vain etäkuntoutus on mahdollista ja osa, että etäkuntoutus ei ole lainkaan mahdollista, kertoo puheenjohtaja Tiina Mäkinen Suomen ­Fysioterapeutit ry:stä.

– Vaikka STM ja aluehallintovirastot ovat antaneet uusia tarkentavia ohjeita, se ei välttämättä ole tuonut muutosta kentälle.

Kelan linjaus lähiterapioiden kieltämisestä oli voimassa vain muutaman päivän. Nykyisten ohjeiden mukaan kasvokkain tapahtuva lääkinnällinen kuntoutus on mahdollista.

– Ohjetta tarkistettiin nopeasti. Luotamme siihen, että terapeutti ja asiakas keskustelevat siitä, mikä on turvallista, kertoo suunnittelija Eija Haapala Kelasta.

Tällä välin osa fysioterapiayrittäjistä ehti kuitenkin keskeyttää kuntoutustoiminnan, eikä ole avannut sitä uudestaan.

– Meillä on suuri huoli kuntoutuksen alas ajamisesta. Toivomme valtakunnallisia linjauksia, joilla ylläpidetään ihmisten toimintakykyä, Mäkinen sanoo.

Kelan laskutustietojen perusteella psykoterapioita näyttää toteutuneen etäyhteydellä melko paljon. Eija Haapalan tietojen mukaan lisäksi ainakin puheterapeutit, toimintaterapeutit ja fysioterapeutit ovat antaneet etäkuntoutusta. Kelan tutkimusosasto tekee toukokuun aikana asiasta kyselyn terapeuteille.

Ryhmäterapiat ja laitosmuotoiset kuntoutukset ovat keskeytyneet. Allaskuntoutusta ei ole pääosin voitu jatkaa, koska uimahallit ovat kiinni.

Anne Seppänen

Kuva Adobe/AOP

Juttu on julkaistu aiemmin Lääkärilehdessä 20/2020.