Kuolemaa kylvävien uusien opioidien saapumisesta Suomen huumemarkkinoille on merkkejä

Maailmalla kuolemaa kylvävien fentanyylijohdannaisten saapumisesta Suomen huumemarkkinoille on merkkejä. Altistumisen vaara terveydenhuollon työtehtävissä on pieni.

Opioidien väärinkäyttö vaatii uhreja Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Ongelman on katsottu alkaneen lääkekäytöstä, mutta se on laajentunut yhä enemmän laittomiin aineisiin.

Erittäin voimakkaat opioideihin kuuluvat fentanyylijohdannaiset, kuten karfentaniili, aiheuttavat jo merkittävän osan haitoista ja kuolemista. Niiden saatavuus globaaleilla huumausainemarkkinoilla on lisääntynyt, mikä herättää huolta koko maailmassa. Suomessa laajasta käytöstä ei ole havaintoja, mutta esimerkiksi Virossa ja Ruotsissa myrkytyksiä on ollut.

Huumausaineiden ja niiden käyttäjien kanssa tekemisissä olevien työntekijöiden on syytä olla tietoisia potenteista opioideista, kirjoittavat Katja Pihlainen, Leena Soininen ja James Boyd Lääkärilehdessä perjantaina julkaistussa katsauksessa. Katsaus tarjoaa tietoa aineiden turvallisesta käsittelystä sekä yliannostuksen ottaneen potilaan hoidosta.

Näiden fentanyylijohdannaisten vaarallisuus perustuu voimakkaaseen taipumukseen sitoutua keskushermoston μ-reseptoreihin. Väärinkäytössä vähäinenkin virhe saattaa olla kohtalokas, sillä jo hyvin pieni annos saattaa aiheuttaa kuolemaan johtavan hengityslaman. Hengityslaman hoitoon voidaan tarvita jopa kymmenen milligrammaa naloksonia.

Yliannostuspotilaita hoitavat joutuvat huomioimaan, että hengityslama voi uusia vielä naloksonin annon jälkeen, mikäli vastalääkkeen vaikutus väistyy nopeammin kuin opioidipitoisuus pienenee turvalliselle tasolle. Kun fentanyylijohdannaisia on otettu suun kautta, hengityslamaa on ilmennyt jopa kahdeksan tuntia naloksonin annon jälkeen. Potilaan uloshengitysilmaan aineet eivät siirry.

Teksti: Tiina Huttu

Kuva: Fotolia

Lataa tiedostoja