Kuolinapu jakaa lääkärien mielipiteitä

Tuoreen kyselyn mukaan vajaa puolet lääkäreistä on joskus lievittänyt potilaan kärsimystä tietäen, että se lyhentää potilaan elämää.

Tuoreen lääkäri ja kuolinapu -kyselyn mukaan 40 % lääkäreistä kertoi joskus lievittäneensä potilaan kärsimystä tietoisena siitä, että se ­lyhentää potilaan elämää. Heistä 87 % koki toimineensa aina oikein. Kun kysyttiin toiminnan juridisista seurauksista, noin 9 % vastanneista oli sitä mieltä, että lääkäri tulee aina asettaa juridiseen vastuuseen, jos hän tekee kärsimyksen lievittämiseksi toimenpiteen, joka lyhentää potilaan elämää. Kolmannes (31 %) vastaajista oli sitä mieltä, että lääkäriä tulisi rangaista, jos hän avustaa potilasta päättämään elämänsä. Yhtä moni olisi itse valmis avustamaan vaikeista oireista kärsivää potilasta tekemään itsemurhan, jos lainsäädäntö sen sallisi.

Moni kyselyyn vastanneesta lääkäristä (kaksi kolmesta) oli joutunut seuraamaan oman läheisensä vaikeaa sairautta tai kärsimystä. Omakohtaiset kokemukset lähipiiristä ovat saattaneet vahvistaa tai muuttaa aiempia käsityksiä kuolinavusta.

Useampi kuin joka toinen vastaaja (55 %) ilmoitti kohtaavansa kuolevia tai vaikeista oireista kärsiviä potilaita työssään tällä hetkellä.

Vakiintunutta määritelmää kuolinavulle ei ole. Tässä kyselyssä termillä viitattiin tilanteisiin, joissa lääkäri lievittää potilaan kärsimystä lähellä kuolemaa tietoisena siitä, että se voi lyhentää potilaan elämää. Kuolinapua voi olla hoitotoimen­piteen tekeminen, hoidosta pidättäytyminen tai potilaan neuvominen ja välineen antaminen elämän päättämistä varten.

Kyselyn toteutettiin syyskuussa Lääkäriliiton, Duodecimin ja Hyvä kuolema -yhteisvastuuhankeen yhteistyönä. Siihen vastasi 3 100 työikäistä lääkäriä. Yli 10 vuoden kokemus kuolevien tai vaikeista oireista kärsivien potilaiden hoidosta oli 36 %:lla vastanneista. Vain 9 %:lla ei ollut lainkaan kokemusta kuolevien hoidosta.

Eutanasia rajattiin kyselyn ulkopuolelle, koska Lääkäriliitto ja Helsingin yliopisto seuraavat eutanasiaa koskevia mielipiteitä toisella tutkimussarjalla. Lääkärien suhtautuminen eutanasiaan on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi.

Avointa palautetta kuolinavusta

”Kysymys on eettisesti vaikein mitä lääkärille voi tulla eteen.”

”Tärkeintä elämän lopun ollessa lähellä on elämän laatu, ei pituus.”

”Itsemurhassa avustaminen sotii vastaan käsitystäni lääkärin etiikasta ja roolista.”

”Kärsimystä pitää aina helpottaa, mutta missä menee se häilyvä raja, että toimenpide voikin jouduttaa kuolemaa?”

Kirjoittaja:
Jukka Vänskä
tutkimuspäällikkö
Lääkäriliitto

Kuva: Panthermedia

Perustuu Lääkärilehdessä 40/16 julkaistuun juttuun.