Kuolintodistuslomakkeet uudistuvat

Kuolintodistus on tärkeä oikeuslääkinnällinen ja tilastollinen asiakirja, jolla osoitetaan, että kuolemansyyn selvitys on saatettu loppuun ja ruumiin saa haudata tai luovuttaa lääketieteellistä käyttöä varten.

Kuolintodistus on tärkeä oikeuslääkinnällinen ja tilastollinen asiakirja, jolla osoitetaan, että kuolemansyyn selvitys on saatettu loppuun ja ruumiin saa haudata tai luovuttaa lääketieteellistä käyttöä varten. Kuolintodistus on ensisijaisesti oikeuslääkinnällinen asiakirja vainajan oikeusturvan takaamiseksi. Kuolintodistuksen keskeisiä oikeuslääketieteellisiä tietoja ovat kuolemansyyt ja kuolemanolosuhteiden mukaan määräytyvä kuolemanluokka (Lähde: THL).

Lomakkeiden uusimisen lähtökohtina ovat olleet oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten siirtyminen THL:n vastuulle 2010 alusta sekä Tilastokeskuksesta ja Väestörekisterikeskuksesta tulleet muutospyynnöt. Tähän asti käytössä olleet kuolintodistuslomakkeet on laadittu 1990-luvulla, eivätkä ne ole kaikin osin olleet sähköisinä.

Uudistuksen tavoitteina ovat olleet lomakkeiden sisällöllinen ajantasaistaminen ja kehittäminen, luettavuuden ja ymmärrettävyyden parantaminen ja koneellisen luettavuuden varmistaminen. Myös lomakkeiden täyttämisen helpottaminen varsinkin niitä harvoin tarvitseville lääkäreille, käytettävien termien yhdenmukaistaminen, tietojen tulevaan sähköiseen siirtoon varautuminen sekä ohjeistuksen merkittävä laajentaminen ovat olleet keskeisiä pyrkimyksiä.

Suurin osa kuolintodistuksista tehdään suomeksi. Lomakkeista on viralliset versiot myös ruotsiksi. 28 vuorokauden iässä tai sitä vanhempana kuolleille sekä alle 28 vuorokauden iässä kuolleille on erilliset lomakkeet.

THL:n oikeuslääkärit tarkastavat kaikki Suomessa laaditut kuolintodistukset, joita on vuosittain noin 50 000.

Uudet lomakkeet otetaan käyttöön 1.1.2014.

Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Lue lisää jutun aiheesta