Kustannussäästöjen arviot hoitajareseptin laajentamisesta epävarmoja

Lääkäriliitto kommentoi rajatun lääkkeenmääräämisen laajentamista.

Lääkäriliitto antoi STM:lle lausunnon rajatun lääkkeenmääräämisen asiantuntijatyöryhmän loppura­portista.

Voimassa olevien säännösten mukaan sairaanhoitaja voi aloittaa antibioottihoidon streptokokin aiheuttamaan nielurisatulehdukseen tai virtsatieinfektioon ”hoidontarpeen arvion” perusteella. Lääkäriliiton kannanoton mukaan kysymys näissä tilanteissa on selvästi lääketieteellisen tutkimuksen perusteella tehdystä taudinmäärityksestä ja hoidosta päättämisestä, joka ammattihenkilölaissa on säädetty yksiselitteisesti lääkärin tehtäväksi.

Tätä hoidontarpeen arvioinnin perusteella tehtävää lääkityksen aloittamista aiotaan laajentaa asianmukaisilla näytteillä todettuun klamydiainfektioon ja imettävän äidin rintatulehdukseen.

Lääkäriliitto näkee tarpeelliseksi edelleen kehittää terveydenhuollon eri ammattihenkilöryhmien välistä työnjakoa ja yhteistyötä yhteisten potilaiden parhaaksi sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.

Lääkäriliiton mukaan yhteistyön tulee perustua eri ammattihenkilöryhmien koulutuksen ja kokemuksen antamaan osaamiseen. Toiminta on kustannustehokkainta silloin, kun eri ammattiryhmät keskittyvät työssään oman osaamisalueensa mukaisiin tehtäviin.

Halvimman yksikkökustannuksen haku ei paras keino

Lääkäriliiton mielestä oikea ratkaisu ei ole reseptien uusimistehtävän siirtäminen muille terveydenhuollon ammattihenkilöille, joilla ei koulutuksensa pohjalta ole riittävää lääketieteellistä, tautiopillista ja farmakologista osaamista. Tarkoituksenmukaisempaa olisi miettiä koko lääkemääräämiskäytäntöä uudella tavalla, osana potilaan kokonaisvaltaista terveyden- ja sairaanhoitoa ja hoidon seurantaa.

Nykyaikaisempi ja potilaan omaa vastuuta korostavampi tapa ajatella sairauksien lääkehoitoa olisikin alkaa puhua voimassa olevasta lääkityksestä ja sen todentavasta lääkelistasta uusittavien, määräajan voimassa olevien reseptien sijasta.

STM:n työryhmän raportissa on esitetty rajatun lääkkeenmääräämisen laajentamista entisestään. Sen on arvioitu säästävän jopa huomattavasti terveydenhuollon kustannuksia. Tehdyt kustannusten säästöarviot ovat kuitenkin täysin epävarmalla pohjalla.

Lääkäriliitto katsoo, tehokkain keino toiminnan tehostamiseen ei ole halvimman yksikkökustannuksen hakeminen, vaan tehokkaimman mahdollisen toimintamallin kehittäminen siten, että ”virhekappaleiden” määrä ja diagnostiseen ja hoidolliseen prosessiin käytetty aika minimoidaan.

Kirjoittaja:
Ulla Toikkanen
toimittaja

Kuva: Panthermedia

Julkaistu Lääkärilehden verkkosivuilla