Kuubassa kuului kummia

Epäselvää on, voiko erittäin kova ääni aiheuttaa pitkään jatkuvia keskushermosto-oireita, kirjoittaa Pertti Saloheimo.

Viime syksynä uutisoitiin epäilystä, että Yhdysvaltain Kuuban-edustustoon olisi ­kohdistunut äänihyökkäys. Useat edustuston työntekijät hakeutuivat lääkärille outojen oireiden takia, ja suurin osa oireita saaneista oli ennen niiden alkua kuullut poikkeavan kovaa ääntä.

Oireita sai ainakin 24 henkilöä ja heistä 21 kävi läpi moniammatilliset tutkimukset. Työntekijöistä 18 oli kärsinyt univaikeuksista vielä kolme kuukautta äänialtistuksen jälkeen, ja muita yleisiä, pitkään jatkuneita oireita olivat näköhäiriöt, keskittymis­vaikeudet, sanojen unohtelu, päänsärky, tasapainohäiriöt ja kuulo-oireet.

Kuulo- ja tasapainoelimiin liittyviä poikkeavia löydöksiä todettiin 17:llä, neuro­psykologisia poikkeavuuksia 16:lla ja silmänliikehäiriöitä 15:llä tutkituista. Kolmella todettiin kohtalainen tai vaikea sensorineuraalinen kuulonalenema. Pään magneetti­kuvauksissa ei todettu merkittäviä aivojen tai sisäkorvan poikkeavuuksia.

Neljätoista oireita saanutta oli joutunut jättämään työnsä, mutta tutkimusten aikana seitsemän heistä aloitti vähittäiseen työhön paluuseen tähtäävän kuntoutuksen.

Äänille altistumista ja henkilöiden kokemia oireita selvitettiin sairauskertomuksista, ja tutkimukset tehtiin 3–331 päivää (mediaani 189 päivää) altistuksen jälkeen.

JAMAssa julkaistuun artikkeliin liittyvässä pääkirjoituksessa suhtaudutaan kuvattuihin oireisiin ja löydöksiin ja niiden tulkintaan jonkin verran varauksellisesti. Oireita saaneita ei tutkittu systemaattisesti, eivätkä tutkijat olleet sokkoutettuja. Saman­kaltaisia vaivoja esiintyy myös toiminnallisina oireina. Monet kuvatut oireet ja ­löydökset ovat yleisiä normaaliväestössä, eikä vertailuryhmää ollut.

Epäselvää on, voiko erittäin kova ääni aiheuttaa pitkään jatkuvia keskushermosto-oireita. Pääkirjoituksen mukaan on joka tapauksessa aiheellista pohtia, onko yhteinen lääketieteellinen, psykologinen tai ympäristötekijä voinut aiheuttaa oireet.

Lähde:

Swanson RL, Hampton S, Green-McKenzie J ym. Neurological manifestations among UD government personnel reporting directional audible and sensory phenomena in Havana, Cuba. JAMA 2018;319:1125–33.

Muth CC, Lewis SL. Neurological symptoms among US diplomats in Cuba. JAMA 2018;319:1098–100.

Kirjoittaja:

Pertti Saloheimo

Lääketieteellinen päätoimittaja, LT

Lääkärilehti

Kuva: Fotolia

Julkaistu Lääkärilehdessä 19/2018.